Typofix přednášky –⁠ prof. Karsten Rinas a Boril Karaivanov

prof. Karsten Rinas – The development of punctuation in Europe
Boril Karaivanov – The peculiarities of the Bulgarian form of the Cyrillic

12. 12. 2023 od 18:00
hlavní budova UMPRUM, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1
místnost 215
FB událost

Typofix přednášky –⁠ prof. Karsten Rinas a Boril Karaivanov

Prof. Karsten Rinas z Katedry germanistiky FF UPOL, odborník na historii lingvistiky, představí vývoj evropské interpunkce mající původ už v antické rétorice a gramatice. Zaměří se na zásadní změny, jako je přechod od rétorického období k větě. Dalším tématem bude vývoj inventáře interpunkčních znamének a vztah interpunkce a volného místa.

Boril Karaivanov, typograf a zakladatel iniciativy For Bulgarian Cyrillic, se zaměří na bulharská typografická pravidla a zvláštnosti bulharské podoby cyrilice, interpunkce a výzvy, kterým čelí typografové v Bulharsku.

 

Prof. Dr. Karsten Rinas vystudoval německý jazyk a literaturu, filozofii a obecnou lingvistiku na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V roce 1997 přišel jako lektor do České republiky, kde od té doby žije. Od roku 2006 vyučuje lingvistiku na Katedře germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří syntax, sémantika a dějiny lingvistiky.

Boril Karaivanov je vystudovaný knižní grafik, ilustrátor a typograf, který pracoval v oblasti grafického designu, reklamy a internetu. Patří k první generaci webových designérů v Bulharsku a podílí se na realizaci projektů, které stojí za zmínku z hlediska rozvoje bulharské digitální scény.

 

Veřejné přednášky v anglickém jazyce proběhnou v rámci projektu Evropský typografický korektor. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu SIGMA. 

Sledujte vývoj projektu Typofix Filipa Blažka a Radka Siduna i na Instagramu.