Informace pro 2. kolo přijím. říz. 2024/25 - bakalářské a magisterské st.

Bakalářské a magisterské studium - Architektonická tvorba, Design, Volné umění

Druhé kolo proběhne prezenčně v termínu 13. - 16. 2. 2024  v budově UMPRUM V Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha 1 – Staré Město. Samotné přijímací řízení probíhá v termínu 13. – 15. 2. 2024, v pátek 16. 2. 2024 si budete moci vyzvednout svoje portfolio.

Dostavte se, prosím v úterý 13. 2. 2024 v 10:30 na registraci do 2. kola do budovy UMPRUM v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 - Staré Město.

Registrace do 2. kola proběhne v příslušném ateliéru, viz sloupec "Číslo místnosti konání 2. kola PŘ" v přiložené tabulce.

S sebou si do 2. kola přineste:

  1. portfolio fyzicky, v požadované skladbě i formátu,
  2. pozvánku k přijímacímu řízení (není povinná),
  3. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas,
  4. pomůcky ke zpracování výtvarných úkolů: - dle informací zveřejněných na webových stránkách UMPRUM – umprum.cz

Další články