Informace pro 2. kolo přijím. říz. 2024/25 - navazující magisterské st.

Navazující magisterské studium - Architektonická tvorba, Design, Volné umění, Grafika a vizuální komunikace

Druhé kolo proběhne prezenčně v termínu 14. - 16. 2. 2024  v budově UMPRUM V Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha 1 – Staré Město. Samotné přijímací řízení probíhá v termínu 14. a 15. 2. 2024, v pátek 16. 2. 2024 si uchazeči budou moci vyzvednout svoje portfolio.

Dostavte se, prosím, ve středu 14. 2. 2024 v 8:30 na registraci do 2. kola do budovy UMPRUM v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 - Staré Město.

Registrace proběhne ve vestibulu před vrátnicí, poté pokračujte do místnosti dle příslušného ateliéru, viz sloupec "Číslo místnosti konání 2. kola PŘ"  v přiložené tabulce.   

S sebou si do 2. kola přineste:

  1. portfolio fyzicky, v požadované skladbě i formátu,
  2. pozvánku k přijímacímu řízení (není povinná),
  3. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas,
  4. pomůcky ke zpracování výtvarného úkolu: - dle informací zveřejněných na webových stránkách UMPRUM – www.umprum.cz,

Další články