UMPRUM uzavřela memorandum s Hradcem Králové

V pátek 26. ledna podepsal rektor UMPRUM Jindřich Vybíral společně s primátorkou města Hradce Králové Pavlínou Springerovou memorandum o vzájemné spolupráci. Společným podpisem zahájili tvůrčí propojení akademické sféry – UMPRUM a Statutárního města Hradec Králové.

UMPRUM uzavřela memorandum s Hradcem Králové

Obě zapojené strany vyjádřily silný zájem o spolupráci na obohacení kulturního prostředí ve městě. Zaměří se na realizaci projektů, které mají potenciál přispět k dynamice kulturního a uměleckého sektoru v regionu. Kromě přípravy konkrétních projektů ve veřejném prostoru města se předpokládá společná koordinace i v oblastech vzdělávání a uměleckého výzkumu.
V blízké budoucnosti se plánuje synergická spolupráce ateliérů UMPRUM s Odborem hlavního architekta, která povede k realizaci společných projektů zaměřených na zlepšení a oživení veřejného prostoru města Hradce Králové.