Připravujeme katalog k lublaňské výstavě Aleksandry Vajd „From Within, Down and Above“

Aleksandra Vajd
Hynek Alt, Jimena Mendoza, Anetta Mona Chisa
From Within, Down and Above / Od znotraj dol in od zgoraj

Připravujeme katalog k lublaňské výstavě Aleksandry Vajd „From Within, Down and Above“

kurátoři: Ana Mizerit, Michal Novotný

MSUM / Muzej za sodobno umetnost / Museum of Contemporary Art Metelkova, Lublaň
8. 12. 2023 – 5. 5. 2024

Stejnojmenný katalog k výstavě vyjde v březnu ve spolupráci s významnou lublaňskou galerií. Mapuje komplexní dílo pětadvacetileté tvorby Aleksandry Vajd a má za úkol obsáhnout klíčové problémy a metody – individuální a kolektivní vztahy, složitost času, kolážistické přístupy, autoreferenčnost a odkazování na díla jiných umělců. Koncepce knihy a expozice se snaží vzájemně zrcadlit, ale jejich různé formy se doplňují a nabízejí vícenásobný přístup k dílům a jejich významům. Kniha je obohacena dialogy s umělci, s nimiž Aleksandra spolupracovala: Anetta Mona Chisa, Hynek Alt, Jimena Mendoza, Markéta Othová… Grafika Adéla Svobodová. Vychází v anglicko-slovinské jazykové mutaci.

ALEKSANDRA VAJD, slovinská umělkyně, vede spolu s Martinem Kohoutem Ateliér volného umění IV UMPRUM. Ve své umělecké praxi zkoumá médium fotografie, pracuje s obrazem jako s objektem, využívá prostor a zajímá se o materialitu světla. Je členkou rady časopisu Fotograf a festivalu Fotograf. Podílela se na katalozích My Left Hand (UMPRUM 2014), Pramen 2008–2016 (UMPRUM 2018) či djav azodnem (UMPRUM 2020).

Další články