Sedm sester z Moany Hebe

Marie Tučková a Kristina Fingerlandová
Sedm sester z Moany Hebe

ISBN 978-80-88308-87-4
Cena: 450 Kč
Počet stran: 76
Formát: 170 x 241 mm
Vazba: V4 šitá

Publikaci můžete zakoupit ve školní Galerii UM nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Sedm sester z Moany Hebe
Sedm sester z Moany Hebe je obrazová kniha s vlastní mytologií pohybující se na pomezí fantasy příběhu a poezie. Obsahuje kritické texty zpracovávající témata feministického přežití, politiku naslouchání, význam kolektivního hlasu a závažnost ekologické situace. Příběh vypráví o sedmi sestrách, které se v určitých archetypech pohybují ve vyprahlé krajině neznámého světa, debatují spolu v jazyce plném novotvarů a přežívají v pospolitosti v environmentálně hroutícím se světě. Zásadním pilířem této publikace je spolupráce oslavující polyfonii hlasů. Autorský text vytvořila Marie Tučková, kresby a kolorované akvarely jsou dílem Kristiny Fingerlandové. Publikace vznikla díky finanční podpoře Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Grafika Terezie Štindlová.
_____________________
Marie Tučková je absolventkou Ateliéru fotografie I UMPRUM a Dutch Art Institute Art Praxis. Pracuje v médiích textu, performance, skladby, videa, kresby a instalace. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Upozorňuje na souvislost mezi vykořisťováním přírody a ženskými těly. Je držitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2020.

Kristina Fingerlandová je absolventkou Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM. Ve své praxi se zabývá prolínajícími se tématy udržitelnosti, rodiny a času, etiky a ekologie. Nejčastějším médiem je pro ni kresba, text a textil. Autorka aktivně vystavuje a věnuje se pedagogické činnosti.