Ve výběru Ceny Jindřicha Chalupeckého převažují zástupkyně z UMPRUM

O Cenu Jindřicha Chalupeckého se v roce 2023 dělí 4 mladí umělci a jedno uskupení. Mezi laureáty figuruje Lenka Glisníková, absolventka Ateliéru fotografie (nyní Ateliér volného umění IV), Gabriela Těthalová, absolventka Ateliéru malby (nyní Ateliér volného umění II) a umělecký kolektiv StonyTellers, všechny absolventky Ateliéru sochařství (nyní Ateliér volného umění I).

Ve výběru Ceny Jindřicha Chalupeckého převažují zástupkyně z UMPRUM

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělena již 34. rokem a oceňuje výtvarné umělce do 35 let. Letos byli oceněni Kryštof Brůha, Lenka Glisníková, Petra Janda, Gabriela Těthalová a kolektiv Stony Tellers.

Zástupkyně poroty Anna Daučíková dnes připomněla, že umělci do letošního ročníku přihlásili 108 portfolií, což bylo nejvíce v historii soutěže. Podle porotců výběr reprezentuje širokou škálu médií i skutečnost, že mladá umělecká scéna se vydává směrem od estetiky a postupů zavedených v jednotlivých ateliérech na uměleckých školách k vlastním generačním zájmům.

Porota také uvedla, že se mladí umělci zaměřují spíše "na hledání nových možností, přístupů a nástrojů k uchopení aktuálních výzev, než aby se věnovali kritice příčin vzniku současných krizí".

"Mnoho děl má podobu fiktivních dokumentů zkoumajících rozsáhlé utopické nebo futuristické krajiny. Další umělci a umělkyně zaujali k realitě nebo její projekci opačný přístup tím, že ji rozbili na kousky, fragmentovali, případně přiblížili našemu oku. Obě tendence jako by vycházely z podobné touhy spekulovat o možných alternativách k našim současným podmínkám," píše ve svém shrnutí porota.

Lenka Glisníková pracuje s fotografií, její projekty se přizpůsobují rychlosti sociálních médií a často zkoumají technologický vývoj na okrajích fotografické tvorby. Fotografii podle poroty dekonstruuje a znovu skládá do nových forem, médium tak nabývá sochařských a tělesných kvalit.

Obrazy Gabriely Těthalové podle poroty hovoří velmi současným a vytříbeným jazykem. Ačkoli jsou její obrazy ve své podstatě abstraktní, drobnými figurativními či surrealistickými pozůstatky rozehrává hru představivosti, vyprávění a objevování.

Umělecké uskupení StonyTellers usiluje o budování komunit založených na vzájemné péči a sdílení. Ke své práci přistupují členky často prostřednictvím sociálních médií a komunikují pomocí jejich jednoduché estetiky. Přenášejí umělecké myšlení do reálných sociálních situací.

Cena se udílí od roku 1990 z podnětu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka. Před několika lety upustila pořádající Společnost Jindřicha Chalupeckého od vyhlašování jediného vítěze, ale cenu udílí všem finalistům, většinou přibližně pěti.