doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Docent
Kontakty

Doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková Ph.D.

*1969, v Opavě

email: hubatova@vsup.cz


Vědecko-výzkumná činnost

dekorativní umění a design 19. a 20. století, moderní umění 20. století

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2014 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, habilitace, titul Doc. (habilitační přednáška Koncept UMPRUM. Novotvar 19. století a proměny významu pojmu v čase)

1999 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ph.D.

1995–1998 Doktorandské studium „co-tutelle“ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, ukončeno v Brně

1987–1991 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, seminář dějin umění, Mgr.

 

Přehled zaměstnání

2006dosud Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

2017–2019 výzkumný projekt GAČR 17-07711S Aranžérství výkladních skříní a obchodní reklama v letech 1918–1948. Opomíjený fenomén modernistického designu a vizuální kultury města 

2019 spolupráce na výzkumném projektu GAČR 19-10562S Malíř Josef Mánes (1820–1871): mezi romantismem a realismem, uměním užitým a „krásným“, národním a mezinárodním, akademismem a modernitou, Ústav dějin umění AVČR a Národní galerie v Praze

2017–2018 autorská spolupráce na výstavním projektu První republika (1918-1938), Národní galerie v Praze (společně s Annou Pravdovou)

2014–2015 šéfkurátorka Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně

2005–2006 postgraduální pobyt v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR

2004 asistentka v kulturním středisku Francouzského institutu v Praze, oddělení výstav

2000–2002 kurátorka sbírky plastiky 20: století v Národní galerii v Praze

1999–2000 odborná spolupráce na výstavním a badatelském projektu Národní galerie v Praze „Vincenc Kramář“, vedoucí projektu Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda

1998–2001 odborná asistentka v semináři dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně

1990–1995 odborná asistentka v Moravské galerii v Brně, sbírka moderního umění první poloviny 20. století

 

Akademické stáže, studijní pobyty

1992 Université Paul Valéry, Montpellier

1995–1998 École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paříž  

2006 Mellon Research Fellowship, Maison des Sciences de l'Homme, Paříž

2014 École Nationale Supérieure des Arts décoratifs, Paříž

Monografie

Anna Pravdová – Lada Hubatová-Vacková (eds.), První republika, 19181938, Praha: Národní galerie 2018.

Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová, Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a database / The Library. Books and eBooks, Collections and Databases, Praha: UMPRUM 2018. 

Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper, Věda, průmysl a umění, VŠUP, Praha 2016.

Lada Hubatová-Vacková – Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj: Logika emoce, MG – VŠUP, Brno – Praha, 2016 (+ anglická mutace Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion, MG – AAAD, Brno – Prague 2016).

Lada Hubatová-Vacková – Iva Knobloch, Václav Cigler. Design, Arbor Vitae – Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2014 (+ anglická mutace Václav Cigler Design, Arbor Vitae – Museum of Decorative Arts in Prague, Prague 2015).

Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová – Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, VŠUP, Praha 2015.

Lada Hubatová-Vacková (ed.), Modfolk. Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové, VŠUP, Praha 2015.

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970, VŠUP, Praha 2014.

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, VŠUP, Praha 2013.

Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930, VŠUP Praha 2011 (nominace na cenu F. X. Šaldy v oblasti výtvarné kritiky za rok 2012).

Lada Hubatová-Vacková, Silent Revolutions in Ornament. Studies from Applied Arts and Crafts in 1880–1930, AAAD Prague 2011.

Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha (eds.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,  VŠUP, Praha 2007.

 

Stati v odborných časopisech, monografiích a sbornících

Předmluva ke knize Veroniky Rollové, Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1969), Praha 2019 (v tisku).

Studiolo Robotico R.U.R., katalog k výstavní instalaci UMPRUM na Salone del Mobile v Miláně, Praha: UMPRUM 2019.

Revolučnost a modernita Josefa Mánesa? Náčrtky krajin, jejich merveuilleux a pravda oblohy, in: Johana Lomová – Jindřich Vybíral (eds.), Umění a revoluce, Praha 2018, s. 342364.

Recenze na knihu: Daniela Kramerová (ed.), Retromuseum. Životní styl a design v ČSSR, Cheb 2016, Umění LXVI/1, 2018, s. 103–106 .

Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, Zprávy památkové péče 78, 2018, č. 2, s. 143–151.

Ephemeral_Eternal, katalog k výstavě UMPRUM na Salone del Mobile 2017 v Miláně, Praha 2017.

Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal, Kontexty spisu Věda, průmysl a umění, in: Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (eds.), Gottfried Semper, Věda, průmysl a umění, VŠUP, Praha 2016, s. 172–208.

Lada Hubatová-Vacková, Design Olgoj Chorchoj = SocMo +  PoMo + NeoMo + Czech-tech, in: Lada Hubatová-Vacková – Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj: Logika emoce, MG – VŠUP, Brno – Praha, 2016 (+ anglická mutace Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion, MG – AAAD, Brno – Prague 2016), s. 10–33.

Lada Hubatová-Vacková – Jan Wollner, Selektivní dějiny vystavování designu a Olgoj Chorchoj, in: Lada Hubatová-Vacková – Rostislav Koryčánek (eds.), Olgoj Chorchoj: Logika emoce, MG – VŠUP, Brno – Praha, 2016 (+ anglická mutace A Selective History of Design Exhibitions and Olgoj Chorchoj, in: Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion, MG – AAAD, Brno – Prague 2016), s. 72–89.

Lada Hubatová-Vacková – Iva Knobloch, Alternativní design 60. – 80. let, in: Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.), Design v českých zemích 1900–2010, Academia Praha 2016, s. 497–526.

Experimenty s hmotou, která má principy textilu, rozhovor s Jitkou Škopovou, in: Jitka Škopová (ed.), Textil a experiment, VŠUP Praha 2016.

„Poctivě pracovat a přitom stále číst Ruskina“. Marie Teinitzerová a ideál tvořivé textilní práce, in: Alice Klouzková (ed.), Dědictví. Tradice, inovace, móda, VŠUP, Praha 2016, s. 138–140 (anglický překlad „To work honestly and never stop reading Ruskin“. Marie Teinitzerová and the Ideal of Creative Textile Work, s. 141–143).

Recenze na knihy Ivy Mojžíšové, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928–1939 Bratislava 2013 a Ľubomíra Longauera, Vyzliekanie z kroja 2. díl, Užitková grafi ka na Slovensku po roku 1918 Okruh Školy umeleckých remesiel, Bratislava 2013, Umění LXIII/6, 2015, s. 501–504.

Užití, využití i zneužití folkloru a lidového umění, in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral a kol., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 177–245.

Historická identita oboru a pokus o diagram ateliéru K.O.V. / The Historical Identity of the Discipline and an Attempted Diagram of the K.O.V. Studio, in: Eva Eisler (ed.), Ateliér K.O. V., Koncept, objekt, význam, Praha 2015, s.79–101. 

Od Owena Jonese po Adolfa Loose, Evropská teorie ornamentu a maorské tetování, in: Aleš Filip, Roman Musil (eds.), Gottfried Lindauer (18391926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů, PrahaPlzeň 2015, s. 94109.   

Jiný sen Kolemjdoucího. Juvenilie Bohumíra Matala do roku 1948, in: Martina Šviková (ed.), Bohumír Matal, Praha, v sazbě, plánovaná publikace 2015.

Art of the people and art for the people: Folk Craft as a Model for Czechoslovak Modernist Design, Centropa XIV, září 2014, No. 3, s. 247260.

Krása věcí, průmysl a moderní společnost (1870-1918), in: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová a Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870-1970, VŠUP Praha 2014, s. 27–67.

Lada Hubatová-Vacková, Iva Knobloch: Od ornamentálního kreslení k „fototypo“ a světelným reklamám Zrod, šíře a proměna oborové identity grafického designu v českém školství 1870–1945, in: Radim Peško, Tomáš Celizna, Adam Macháček (eds.), 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014, Grafický design, vzdělávání a školy, Brno 2014, s. 209–225.

Recenze na knihu Tomáše Jirsy: Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu, Praha 2013, Umění LXII 2014, s. 74–76.

Praktická umělecko-průmyslová práce. Zlín a Škola umění v letech 1939-1945. In: : Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha 2013, s. 22–36.

Východ versus Západ? Zlínská škola tvarování strojů a nástrojů v mezinárodním kontextu (od 50. do 90. let 20. století), in: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka. Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha 2013, s. 94–108. 

Rozhovory LHV s Jitkou Ressovou, Františkem Crhákem, Františkem Podškubkou, Klárou Šumovou, Janem Pavézkou, Borisem Klimkem, in:  Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.), Zlínská umprumka. Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha 2013, s. 156–240. 

Vitální rytmy jako obrazy dynamiky života: od kardiogramu, přes abstraktní znázornění růstu a pohybu až k představě historické časovosti, in: Alena Pomajzlová (ed.) Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění, Praha 2012, s. 16–41.

Doxes et paradoxes du design contemporain: entre le normal et supernormal, in: Zsuzsa Simonffy (ed.), Le paradoxe et ses usages, Tinta Könyvkiadó, Budapest 2011 – Éditions Lambert-Lucas Limoges 2011, s. 219–225.

Stylizovaný lotos Adolfa Loose: znovu k architektovu chápání ornamentu, in: Lubomír Slavíček – Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová (eds.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 249–265.

Ruční práce jako duchovní obroda. Idealismus Marie Teinitzerové, 67. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2011, s. 145–155.

Lada Hubatová-Vacková – Iva Knobloch, „Tvarujete si sami, anebo chcete raději hotové?“  Alternativy k designu 60. – 80. let, in: Milena Bartlová - Hynek Látal (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění., Praha 2011?, s. 24–35.

The Silent Revolutions in Ornament, Umění LVIII/2010, s. 403–423.

Ornament motýlích křídel. E. H. Gombrich, dekorativní umění, přírodověda a Gestaltpsychologie, in: František Mikš -  Ladislav Kesner (eds.), Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno 2010, s. 59–85.

„Nefoťte mě před knihovnou.“ Rozhovor s historikem umění a milovníkem knih Janem Rousem, in: Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Sborník pro Jana Rouse, Praha 2009, s. 11–17.

Vzdušné zámky v době normalizace: výstava Design a plastické hmoty, pneumatické struktury a alternativní design 70. let, in: Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Sborník pro Jana Rouse, Praha 2009, s. 125–147.

Pierre Restany et Prague entre 1960 et 1970 : le Nouveau Réalisme à la tchèque. in : Richard Leeman (ed.), Le Demi-siècle de Restany, Institut National d´Histoire de l´Art, Paris 2009, s. 251–269.

Vulcan’s Engagement to Venus: Alois Studnička’s Venture into the Applied Arts, Umění LVII/2009, s. 453- 468, česky na webových stránkách časopisu Umění:  http://www.umeni-art.cz/cz/index.html

Cubist Design, Scientific Crystallography, and Other Tales of “Crystalline Splendour”, Sborník příspěvků z konference,  Consilience (or Sunderance?): Art, Language, and Biology  at the 2008 ISSEI Conference: On Language and the Scientific Imagination ISSEI/University of Helsinki, příspěvek z konference prezentovánod roku 2009 na webové stránce: http://www.valt.helsinki.fi/optek/issei/section4/Session_3_Cordulack/3_Hubatova.pdf

Crystal and Kaleidoscopic Abstraction: Scientific Photography and Cubist Design, Centropa, vol 9, No 1, January 2009, s. 28–42.

Kupkův jaroměřský učitel Alois Studnička: světlo sluneční, škola stínů a optické přeludy, sborník konference, Hradec Králové 2009.

Aspect and abstraction: reproducibility of natural forms in decorative arts, mostly in 19th century, in: Amrei Wittwer, Elvan Kut, Vladimir Pliska, Gerd Folkers (Eds.) „Reproducibility – Arts, Science and Living Nature“, Collegium Helveticum, Heft 5, Curych 2009, s. 63–69.

Lada Hubatová-Vacková – Petra Maťová – Roman Telerovský, Legenda o umělci: mezi dějinami umění a psychoanalýzou, in: Ernst Kris a Otto Kurz, Legenda o umělci, VŠUP a Arbor Vitae Praha 2008, s. 135–158.

Interiér panelového bytu: lidový sloh 70. let, jeho zrna i plevy. In: Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha (eds.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,  VŠUP Praha 2007, s. 93–119.

Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 70: hledání alternativy nového realismu, Acta II. sjezdu historiků umění, Praha 2007.

Vidění hudby a slyšení obrazu. Vjemy na smyslovém rozhraní, Vesmír, roč. 85, 2006/10, s. 590- 595.

Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění, Centrum pro teoretická studia Praha, CTS - 05-05, červen 2005, Umění LIII, prosinec 2005, s. 566–586.

Umění v souladu s Freudem nebo navzdory?,  A2, 2006/23,  str. s. 8-9.

Kapitoly o českém umění 20. století, in: Gaffová Jackie, Oliverová Clare - Svět umění 20. století, Praha 2003.

Orfismus moravské licence. Antonín Procházka v letech 1914 - 18, in: Antonín Procházka 1882 - 1945, Brno - Praha 2002, s. 80–100.

Chronologie (společně s P. Sadílkovou, Erikou Abrams, Hélène Klein, Estelle Pietrzyk), in: Jana Claverie, Hélène Klein, Vojtěch Lahoda, Olga Uhrová (eds.), Vincenc Kramář, un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Paris 2002.

Vincenc Kramář a Carl Einstein, in: Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda (eds.), Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, NG Praha 2000, s. 202–206.

Sonda do Kramářovy akviziční politiky, in: Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda (eds.), Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, NG Praha 2000, s. 169–173.

Vincenc Kramář – dokumentace (společně s P. Sadílkovou), in: Olga Uhrová, Vojtěch Lahoda (eds.), Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, NG Praha 2000, s. 213– 257.

Figurativní abstrakce versus abstraktní figurace. Kandinského abstraktní divadelní syntézy, fotodynamismus bratrů Bragagliových a jejich „rozostřená“ projekce lidské bytosti, Opuscula Historiae Artium, ř. 43, 1999, s. 49–56.

Trnitá cesta Bohumíra Matala do„Světa, v němž žijeme“. Umělecké počátky Bohumíra Matala před vstupem do Skupiny 42, Petr Spielmann, Marcela Macharáčková (eds.), Bohumír Matal, katalog výstavy, Dům umění města Brna, 1998–99, s. 43–55.

Kapitoly č. 12 (s. 63–68) Česká meziválečná avantgarda), č. 13 (s. 69–74) Okruh surrealistické obrazotvornosti, č.15 (s. 79–84) Městská mytologie Skupiny 42, č. 16 (s. 85–90) Skupina Ra – druhá vlna českého surrealismu, č. 17 (s. 91–96) Český informel, č. 19 (s. 103–106) Konstruktivní a racionální tendence, in: Jitka Sedlářová (ed.), Stálá expozice českého umění XX. století, Moravská galerie v Brně, Brno 1994.

Bohumír Matal, Realita a sen, Revue ROK, Brno 1992, č. 3, s. 17–21.

Bohumír Matal, Kresby Bohumíra Matala z Lohbrücku, Bulletin Moravské galerie, Brno 1991, č. 47, s. 21–22.

 

Texty v časopisech a novinách

Recenze na knihu Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích, 800–2000, Praha 2017, in: Dějiny a současnost, březen 2019, s. 43.

Krásná jizba od funkcionalismu po organický styl, Designum (v tisku).

Ondřej Přibyl: Jednotliviny a jiná pozorování, úvodní text k výstavě v Ateliéru Josefa Sudka, duben 2019.

Zamlžená historie za průhledným sklem výkladní skříně, recenze výstavy Katariny Burin. 12. 1. 2018, Artalk, http://artalk.cz/2018/01/12/zamlzena-historie-za-pruhlednym-sklem-vykladni-skrine/

Zpráva z cesty do Milána, Art&antiques 2017/5, s.64–67.

Politikum v řemesle, Art&antiques  2017/3,  s. 72–75.

0n Applied Arts Magazines Produced by Schools, on Central European Design, etc. Rozhovor s Juliet Kinchin a Paulem Stirtonem, in: Open Sandwich: otevřená platforma pro užité umění, VŠUP Praha 2016, s. 14–20.

Nejstarší knihovní „špeky“. Školní pomůcky, folia a ornamentální předlohy, in: Open Sandwich: otevřená platforma pro užité umění, VŠUP Praha 2016, s. 20–25.

Alarmující situace pražské NKP a příklad pařížské BNF, Lidové noviny, 15. 1. 2016.

Mistr Polášek a „koňská přípřež“ na Radhošti, Dějiny a současnost, duben 2015, s. 27.

Rozhovor s Liběnou Rochovou, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 178–184.

Rozhovor s Jitkou Škopovou, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 184–192.

Rozhovor s Eliškou Kuchtovou, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 206–214.

Rozhovor s Filipem Jakabem, Bulletin Moravské galerie v Brně LXX, 2014, s. 214–222.

Museum uměleckého průmyslu: od sběru ke sbírce, Dějiny a současnost, únor 2014, s. 25.

K diskuzi o umělecké kritice dnes, Bulletin UHS, 2/2013, s. 8–9. 

„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plicky, Vesmír listopad 2013, s. 650–651.

O Procházkově obraze a „umění výkladních skříní“, Vesmír, červenec 2013.

Klíčení, pučení a růst: gramatika forem přírody, Dějiny a současnost, květen 2013, s. 27.

Digitální písmolijna, Vesmír 92, březen 2013, s. 182–184.

Kamenická práce Loose staršího a mladšího, Vesmír 91, listopad 2012. s. 682–683.

Anketa na téma „angažovaný design, A 2, 10. říjen 2012.

Umělecká anatomie a tělesný patos, Vesmír 91, červen 2012, 374–376.

Stará metoda daguerrotypie dnes: Ondřej Přibyl, Vesmír 91, březen 2012, s. 182–184.

Vůle k formě: růst rostlin a obrazy vitální síly, Vesmír 90, listopad 2011, s. 666–668.

Mužná práce slabé ženy: příběh Růženy Zátkové, Ateliér, roč. 24, č. 9, 2011, s. 1.

Vyšívaná teozofie a malovaná evoluce Hildy Pollak, Vesmír 90, květen 2011, s. 306–308.

Fluidní čáry, Vesmír, roč. 90, leden 2011, s. 58–60.

Ornamentální arabeska jako otisk pohybu, Vesmír, roč. 89, říjen 2010, s. 647–649.

Kreslič a kreslíř: Corda a Mánes, Vesmír 89, leden 2010, s. 66–68.

Organický i technický Corbu, Vesmír, 88, únor 2009, s. 134–136.

Katedrály práce, Vesmír, listopad 2008.

Ateliér a laboratoř, Vesmír, srpen, 2008.

Přírodověda jako rukověť designéra, Vesmír, květen, 2008, s. 342–344.

Chytit svou tvorbu jinými nástroji. Rozhovor s historikem umění Janem Rousem, A2, 30/2008, s. 14–15.

Zítra je včera (o futuristickém designu a Neználkovi), Lidové noviny, příloha Orientace, 5. 1. 2008.

Sedni si na benzen (o vědeckém znázorňování a designu), Lidové noviny, příloha Orientace, s. V., 23. 11. 2007.

Redesign houslí? (o klasické smyčcové kultuře v moderním kontextu), Lidové noviny, příloha Orientace, 20. 10. 2007.

Dóm v žoku (Buckminster Fuller a komunitní obydlí hippies), Lidové noviny, příloha Orientace, s. V., 22. 9. 2007.

Přijď na telku! (bytová kultura 70. let), Lidové noviny – příloha Orientace, s. V, 30. 6. 2007.

Bludný Holanďan na Kampě. Piet Mondrian versus František Kupka, A 2, roč. III, 26/ 2007, s. 8–9.

Návrhář a skutek (význam slova design, humanitární design a Papanek), Lidové noviny – příloha Orientace, s.V, 2. 6. 2007.

Mondrian a bujon (o designu fast-food maggi produktů, bouillon KUB v kompozicích Pieta Mondriana), Lidové noviny – příloha Orientace, s.V, 5. 5. 2007.

Usedlost tuláků (design nomádů), Lidové noviny – příloha Orientace, s.V, 7. 4. 2007.

Pohyb na hraně (retrospektiva Yvese Kleina ve Vídni), Art&antiques, březen 2007, s. 50–54.

O Sněhurce (o německém designu ulmské školy), Lidové noviny – příloha Orientace, s.V, 10. 3. 2007.

Instantní šaty (o hyperkonzumní společnosti a jiných ikonách designu), Lidové noviny – příloha Orientace, s.V, 10. 2. 2007.

Pěstovat nádobí na polích, rozhovor s Jiřím Pelclem, A2, 44/2006, listopad 2006, s. 14–15.

Vidění hudby a slyšení obrazu: vjemy na smyslovém rozhraní, Vesmír říjen 85/2006, s. 590–595.

O paměti v Paměti,  Art&antiques  2006/9,  s.78–81.

Zmrzačená Gibianova vila v Bubenči,  Era21, 2006/1,  s. 7.

Pomalost krajky a speed současného umění,  Art&antiques  2006/4,  str. s.76–79.

Umění a mineralogie. „ … neboť krystaly, toť příroda!“, Art&antiques, roč. 5, 2006, s. 106–115.

Co v přírodě přehlížíme. O výstavě NATURalia, A2, 12- 13/2005, s. 7.

Pavel Brázda, Outsider in?, Art & antiques, 2005/11, 48-62, reprint Pavel Brázda, Přemysl Arátor (ed.),  Pavel Brázda, Argo Praha 2006, s. 6–10.

Výtvarné umění architekturou, architektura výtvarným uměním: tři současné příklady z Francie, Era 21, 2/05, 66–68.

Také starobylý výraz je součástí ochrany: ateliér obnovy a konzervace historických staveb Girsa, Art & antiques, leden 2005, s. 74–81.

Příběh (v) divanu, Art & antiques, prosinec 2004.

Alexandr Hackenschmied a Galka Scheyer, Ateliér, roč. 17, č. 9, duben 2004, s. 2.

Kapitoly o českém umění 20. století, in: Gaffová Jackie, Oliverová Clare - Svět umění 20. století, Praha 2003.

Unheimlich, Georges Didi-Huberman a slovní uzliny, Ateliér, 1997.

RUR v Paříži, Ateliér, 1996.

 

Webové stránky

Lada Hubatová-Vacková – Anežka Bartlová (eds.), Aspekty transformace. Umprum 1985–2010, VŠUP Praha 2016, www.transformace-umprum.cz (školní týmový projekt).

Historie VŠUP 1885–1939, 1939–1968 (společně se studenty), 1. patro VŠUP před knihovnou, viz též http://osobnosti.umprum.cz (školní týmový projekt).

 

Účast na diskusích, konferencích, přednášky

2019 Estetický socialismus – umění lidem a lidu: hnutí Arts and Crafts, vernakulární princip a ohlasy u nás, 39. Plzeňské sympozium na téma Zrození lidu v české kultuře 19. století, Západočeské muzeum v Plzni, 1. 3. 2019.

2018 Obchod, reklama, novoty, ušlechtilé věci, trety a pošetilé kramaření: složitý vztah avantgardy ke konzumerismu, konference AVČR – Na prahu nové doby, 29. 10. 2018

2018 Mladý Kupka a jeho jaroměřský učitel Studnička: od učebnic kreslení k fyziologii barev a vidění, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, 26. 9. 2018

2017 Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, Palackého univerzita v Olomouci

2016 Užité umění, průmyslové výtvarnictví 50. – 70. let a jeho instituce, Muzeum hlavního města Prahy

2016 Komentovaná prohlídka výstavy Budování státu, oddíl „Folklorismy“, Národní galerie v Praze

2015 Kritická revize folkloru a lidových tradic dnes: případový projekt „Modfolk“, konference na téma „Vysoké“ a „nízké“ – Umění a tradice, Ústav dějin umění AVČR Praha

2015 Od Owena Jonese po Adolfa Losse. Evropská teorie ornamentu a maorské tetování, Plzeň Masné krámy, 8. 9. 2015

2014 Diskuze na téma Výstavní architektura a muzeum umění, Moravská galerie v Brně

2014 Trhaný obraz v krasohledu: od secesního ornamentu k abstraktnímu filmu, přednáška k 25. výročí časopisu Iluminace, kino Ponrepo

2014 2 přednášky – Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Alternativní a normalizovaný design 60. a 70. let v ČSR, École nationale supérieure des Arts décoratifs, Paříž

2014 Zlínská škola designu v mezinárodním kontextu, Baťův institut, Zlín

2014 Archiv, sbírka a výstava, Semperova klasifikace uměleckoprůmyslových sbírek, workshop ateliéru sochařství v Bechyni

2014 Trhaná vizualita: kaleidoskopický ornament mezi vědou 19. století a abstraktním filmem, Cité de l´architecture - Trocadéro, Paříž

2013 Adolf Loos/Mathias Poledna, přednáška ve výstavě Obrazy a předobrazy, Galerie hlavního města Prahy

2013 Diskuze na téma umělecké kritiky na valné hromadě UHS, dne 24. května 2013, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Praze

2013 Bádání v médiu výstavy?, Západočeská galerie v Plzni

2013 Prezentace vlastní práce a KTDU, 3 x 20, knihovna v Hradci Králové

2013 Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Sdružená uměnovědná studia, katedra estetiky FFMU

2013 Prezentace vlastní práce a KTDU, 3 x 20, VŠUP

2013 Komentované prohlídky na výstavě Tiché revoluce uvnitř ornamentu

2012 Umění v životě, život v umění. Textilní řemeslo a křesťanský komunismus Marie Hoppe-Teinitzerové (1879-1960), Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR

2012 Hilde Pollak a antropozofický kontext, přednáška na katedře filmových studií FF UK

2011 Umělecká forma kubistické architektury a role Henryho van de Velde, konference věnovaná kubismu, říjen 2011, Národní technické muzeum v Praze

2011 Zvuk, pohyb a obraz: synestézie v ornamentu, listopad 2011, v rámci cyklu „audiovizuální alternativy“ na katedře filmových studií FF UK

2010 Tiché revoluce uvnitř ornamentu, inovace v dekorativismu, seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2009 Pecha Kucha Night – Ornament není zločin

2009 Alternativy k designu 60. – 80. let (společně s Ivou Knobloch), 3. sjezd historiků umění, Karlova Univerzita Praha

2009 Ornament motýlích křídel: dekorativní umění, přírodověda a Gestaltpsychologie (ke Gombrichově knize The Sense of Order: a study in the psychology of decorative arts), kolokvium k výročí E. H. Gombricha, FF MU a MG v Brně

2008 František Kupka a fyziologie smyslového vnímání, seminář pro doktorandy katedry filozofie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity

2008 Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění. Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

2008 Vzdušné zámky v době normalizace: pneumatické struktury Václava Ciglera a Vladimíra Fiřta, VŠUP, společně s Václavem Ciglerem a Vladimírem Fiřtem

2008 Kupkův jaroměřský učitel Alois Studnička: světlo sluneční, škola stínů a optické přeludy, Sympozium o Františku Kupkovi, Hradec Králové

2008 Cubist Design, Scientific Crystallography, and Othe r tales of “Crystalline Splendour”, Consilience (or Sunderance?): Art, Language, and Biology  at the 2008 ISSEI Conference: On Language and the Scientific Imagination ISSEI/University of Helsinki, 28.7. – 2. 8. 2008

2008 Vitální síla přírody: botanik a designér Christopher Dresser, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

2008 Kamufláž, společně s Milanem Salákem (malíř), Karlem Kleisnerem (biolog) a Renaudem Bouchetem (historik umění), VŠUP v Praze

2008 Aspect and abstraction: reproducibility of natural forms in scientific imaging and decorative arts in 19th century, mezinárodní interdisciplinární konference Vila Lanna

2007 Standard, (společně s Cyrilem Říhou), Centrum pro teoretická studia

2007 „Kufr ve dveřích“: prostor a věci v panelových bytech, konference Estetika samohany, Klatovy

2007 Piet Mondrian, Museum Kampa v Praze

2007 Vizualizace pohybu, katedra filmových studií Filozofické fakulty v Praze

2007 Krystalografie a kubistický krystalismus: souvislosti obrazové reprezentace ve vědě a v umění, seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně

2007 Les objets paradoxaux: le design contemporain et la sémionautique, Univerzita Pécs

2006 Pierre Restany et l´art tchèque : à la recherche d’une alternative au Nouveau réalisme, Institut national d’histoire de l’art Paris

2006 Pierre Restany a české umění v letech 1960 – 70: hledání alternativy nového realismu, 2. sjezd historiků umění, Filozofická fakulta Praha

2006 Inner sight: Jan Evangelista Purkyně, laboratory of visuality and modern art, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar

2006 Nahodilost jako téma i proces v umění, Centrum pro teoretická studia, leden 2006

2005 Otevřené oči a zastřený pohled: k obrazové ikonologii závěsu, Fakulta humanitních studií Praha

2005 Krystal: kubismus a mineralogie, Centrum pro teoretická studia Praha 

2005 Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění, Centrum pro teoretická studia, Praha

 

Výstavy

Studiolo Robotico R.U.R., společně s Janem Němečkem, výstavní instalace UMPRUM na Salone del Mobile v Miláně, duben 2019 https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/studiolo-robotico-r-u-r-umprum-na-milano-design-week-2019-8265

První republika, 1918–1938, Národní galerie v Praze – Veletržní palác, autorský tým společně s Annou Pravdovou, 23. 10. 2018 https://www.ngprague.cz/expozice-detail/1918-1938/ Cena Českého výboru ICOM Gloria Musealis – výstava roku 2018

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a database, společně s Pavlou Pauknerovou, Praha: UMPRUM 2018, únorduben 2018 https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/knihovna-svazky-a-digitalizaty-sbirky-a-databaze-6776

Ephemeral_Eternal, výstavní prezentace UMPRUM na Salone del Mobile 2017 v Miláně, instalace nominována na Milano Design Award https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/ephemeral-eternal-umprum-na-design-week-v-milane-5425

Olgoj Chorchoj: Logika emoce, Moravská galerie v Brně, prosinec 2016 – duben 2017 (společně s Rostislavem Koryčánkem) http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/olgoj-chorchoj-logika-emoce.aspx?lang=cs

Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, 6 příkladů: Stárnoucí šaty Zuzany Kubíčkové • Staronové boty Zuzany Ševčíkové a Elišky Kuchtové • Hřbitovní písmo Vojtěcha Říhy • Okamžitý telefon Jana Čtvrtníka • Přizpůsobivý dům Ondřeje Michálka • Černobílá krajina Jana Vybírala, Galerie UM, listopad 2015 – únor 2016 (společně s Pavlou Pauknerovou a Cyrilem Říhou)  https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/tam-a-zpatky-2828

Týmový projekt katedry teorie a dějin umění VŠUP pod vedením Mileny Bartlové a Jindřicha Vybírala, Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, výstavní díl „Folklorismy“, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, listopad 2015 – únor 2016

Modfolk. Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM, Jurkovičova vila MG v Brně, červen – prosinec 2015 http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2015/modernita-v-lidovem-atelier-designu-odevu-a-obuvi-libeny-rochove-na-umprum.aspx?lang=cs

Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970/ obměněná repríza, (společně s M. Pachmanovou a P. Pečinkovou), Uměleckoprůmyslové muzeum MG v Brně, respirium, květen – prosinec 2015 http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2015/veci-a-slova.aspx?lang=cs

Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970 (společně s M. Pachmanovou a P. Pečinkovou), Galerie UM, VŠUP, září – listopad 2014

Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930. Moravská galerie v Brně, listopad 2012 – březen 2013 http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2012/ornament(2911-243).aspx?lang=en  (Zvláštní cena Gloria Musaealis Výstava roku 2012), Umělec má cenu 2013, cena od Vladimíra Kokolii za skupinovou výstavu v roce 2013)

Historie VŠUP 1885–1939, 1939–1968 (společně se studenty), 1. patro VŠUP před knihovnou, viz též http://osobnosti.umprum.cz    

Husákovo 3+1, bytová kultura 70. let (společně se svými studenty), Galerie VŠUP Praha říjen 2007, repríza Dům umění města Brna prosinec 2007

Odborná spolupráce na projektu Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi, Národní galerie Praha 2000

Týmová spolupráce na přípravě stálé expozice moderního umění v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác, Brno 1994

 

Ocenění

Cena Českého výboru ICOM Gloria Musealis – výstava roku 2018, První republika, 1918–1938, Národní galerie v Praze (autorský tým společně s Annou Pravdovou)

Ephemeral_Eternal, výstavní instalace nominována na Milano Design Award 2017

Zvláštní cena Gloria Musaealis – Výstava roku 2012, Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Moravská galerie v Brně 2012–2013

Umělec má cenu 2013, cena od Vladimíra Kokolii za skupinovou výstavu v roce 2013

Nominace na cenu F. X. Šaldy v oblasti výtvarné kritiky za rok 2012 za knihu Tiché revoluce uvnitř ornamentu, 2013

 

Členství v radách a organizacích

2017 – dosud/ členka redakční rady časopisu Umění / Art

2015 – dosud/ členka redakčního výboru Bulletinu Moravské galerie v Brně

2008 – 2010/ členka výboru Uměleckohistorické společnosti 

2009 – 2013/ členka organizačního výboru brněnského bienále grafického designu

2009 – 2015/ členka senátu VŠUP        

 

Školitelka doktorských prací na VŠUP

Jan Wollner – Experimentální design a architektura 60. let (ukončeno v září 2015)

Pavla Pauknerová – Utéci z plochy: vizualizace informací a jejich proměny  (ukončeno v září 2017)

Veronika Rollová – Pražský hrad jako nástroj propagandy v letech 1948–1989 (ukončeno v září 2017)

Anna Hejmová – Komunistické slavnosti: vizualita oslavy moci (1918–1989)

Vojtěch Märc – Umělé hmoty v poválečném umění, designu a architektuře v Československu a v kontextu Východní Evropy

Markéta Vinglerová – Uvnitř osnov. Kapitoly o historii vyučování textilu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 1885–1970

Klára Peloušková – Adaptabilita v designu jako prostředek sociální inkluze a ekologické udržitelnosti


Školitelka magisterských prací v semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Andrea Pauchová (Březinová), František Kysela, FF MU v Brně 2001

Ivo Habán, Maxim Kopf, FF MU v Brně 2001

 

Školitelka magisterských prací na katedře teorie a dějin umění VŠUP 

Anna Lískovcová, Vývoj a užití plastů v československém designu, VŠUP v Praze 2008

Kristýna Zajícová, Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 1925 a československá reprezentace, VŠUP v Praze 2008

Jindra Tichá, Rodinná amatérská fotografie, VŠUP v Praze 2008

Pavla Beranová, Světlo a výstavní prostor,  VŠUP v Praze 2009

Jana Mattasová, Abstrakce a užité umění v 50. a 60. letech, VŠUP v Praze 2011

Štěpánka Holbová, Nalézání prostoru, dílo Vladimíra Kopeckého do roku 1970, VŠUP v Praze 2012

Klára Hegerová, České lisované sklo po roce 1945, VŠUP v Praze 2012 

Veronika Rollová, Socialismus a luxus? Státní reprezentace na Pražském hradě v 50. a 60. letech, VŠUP v Praze 2012

Lucie Šmardová, Kovářovi žáci. Historie zlínské VŠUP 1979–1999, VŠUP v Praze 2012

Filip Dědic, Tranzistorový rozhlasový přijímač. Od technického objevu po současná digitální média, VŠUP v Praze 2015

Tomáš Klička, Výstavní prezentace legionářského umění v období první republiky, VŠUP v Praze 2015

Jana Pavlová, Postmoderna bez „postmoderny“. Recepce postmoderny v československém/ českém architektonickém diskurzu pozdních 70. let – poloviny 90. let 20. století, VŠUP Praha 2016

Martina Kamenárová, Od obytné kuchyně po racionální laboratoř. Proměna dispozic kuchyně činžovního domu v letech 1890–1945 v Praze, VŠUP Praha 2016

Gabriela Petrová, Časopis Tvar jako nástroj boje za kvalitnější výrobek (1948–1971), VŠUP v Praze 2017

Lukáš Pilka, Tvář svobodné doby. Vizuální styl ve službách byznysu, médií a politiky devadesátých let, VŠUP v Praze 2017

Klára Peloušková, Hospodářská politika, ideologie a průmyslový design, 1969–1998: Státní instituce a diskurs, VŠUP v Praze 2018

Alena Štěrbová, Muzejní sbírky skla a možnosti výstavní prezentace ve stálých expozicích, VŠUP v Praze 2018

Lenore Jurkyová, Ateliér oděvního výtvarnictví: jeho založení a kontinuita po vedením prof. Hedviky Vlkové v letech 1949–1970

Veronika Vysloužilová, Vybrané kapitoly z užitkové a dekorativní keramiky Marie Rychlíkové v kontextu 50. – 90. let

Kristýna Péčová, Keramická hlína v československé meziválečné plastice

Alice Vítková, Módní fotografie v socialistickém Československu