Ikony

Společně s historiky architektury hledáme nedostavěné projekty napříč historií v České republice. Zajímá nás důvod nedokončenosti projektů. Jak lze v současné době doplňovat nebo „dokončovat“ tyto projekty? Konfrontujeme historii se současností. Navrhujeme nedokončené. Staré v novém. Posílení dialogu s historií.

Ikony

Vytipované nedostavěné projekty:

Kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě v Praze (3 projekty)

Tyršův dům (Palác Michny z Vacínova) na Malé Straně v Praze (1 projekt)

Bývalý Voršilský klášter v Kutné Hoře (2 projekty)

Invalidovna v Karlíně v Praze

Hospitál Kuks (2 projekty)

Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách (2 projekty)

Zámek Plumlov

Obchodní dům Centrum v Brně (3 projekty)

Pelc Tyrolka - Kampus Univerzity Karlovy v Troji (architekt Karel Prager)

 

Ve čtvrtek 27. 11. 2022 nás navštívil Mirek Pazdera a mluvil o svém diplomním projektu Panna Maria Sněžná.

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 budeme mít semestrální prezentace. Jako hosté přijdou Richard Biegel, Rostislav Švácha, Mirek Pazdera a Martin Stoss.

Palazzo Porto veVicenze, původní plán
Palazzo Porto veVicenze, dnes
Kostel Panny Marie Sněžné v Praze, rekonstrukce původního záměru
Kostel Panny Marie Sněžné v Praze, dnes
Palác Michny z Vacínova v Praze, podoba před přestavbou na barokní palác
Tyršův dům v Praze, dnešní podoba východního průčelí
Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, původní plán
Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, dnešní podoba
Voršilský klástěr v Kutné Hoře, původní plán
Bývalý Voršilský klástěr v Kutné Hoře, současný stav
Kuks, celý areál Hospitalu a lázní s rezidencí
Hospital v Kuksu, současný stav
Invalidovna v Praze, původní plán
Zámek Plumlov, podoba zámku v 18. století
Zámek Plumlov, dnešní podoba
Obchodní dům Centrum, původní plán
Obchodní dům Centrum, po dokončení
Obchodní dům centrum, dnešní podoba