Studio Objektor

Ateliér A4 absolvovalo od roku 2011 dodnes několik desítek absolventů. Zatím neexistuje žádná zpětná vazba o jejich práci a působení v architektonické či jiné praxi. Založili jsme cyklus pravidelných přednášek absolventů A4 pro studenty i pedagogy. Absolventi budou mluvit o svých zkušenostech z praxe a představí svoji aktuální tvorbu.

Studio Objektor

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 v 18 hodin přivítáme Václava Šubu a Jakuba Červenku

 

Objektor vznikl v roce 2017 jako platforma pro spolupráci v oboru architektury a jí příbuzných disciplín během studií na pražské UMPRUM. Od té doby máme za sebou řadu projektů různých měřítek a typologií. Spolu s týmem spolupracovníků se dnes věnujeme jak drobné architektuře, tak i větším zakázkám.