URBAN KINO - Teheránské tabu

URBAN KINO
Tehran Taboo

URBAN KINO - Teheránské tabu

promítání v rámci workshopové výuky předmětu dynamický urbanismus

23. 5. 2022 od 18.30 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, 3. patro, auditorium

vstup zdrama

 
 

 

Tehran Taboo, 2017, 82 min, Germany/Austria

 

Ve filmu se prolíná několik příběhů, které se stávají dramaty v nábožensky přísně kontrolovaném Teheránu a odhalují morální zkaženost a korupci utlačovatelské společnosti. Jsou zobrazeny přepisem filmových záběrů do animace, což jim dodává vizuální abstrakci, jednotnost a působivost. Město Teherán, kde tyto záběry nemohly být kvůli islámským pravidlům natočeny, vstupuje do animace jako duch, město přepsané z jiných obrazů a dějů. Přesto, nebo právě proto, že tato abstrakce zdůrazňuje jeho specifické rysy, je zásadní scénou a pozadím filmu. Vytváří realistickou atmosféru útlaku (v konečném důsledku zejména žen). Je založen na kontrastu mezi přísně kontrolovaným každodenním životem na povrchu a podvratnými, často nelegálními aktivitami pod ním.
________________________

Města 21. století ve filmu: perspektivy a vnímání v pohybu

Program dalšího pokračování kurzu Dynamický urbanismus rozvíjí porozumění urbanistickému designu paralelním pohledem na město prostřednictvím filmu. Kontrast architektonické stability a plynulé morfologie města s jeho toky obyvatel, produktů a myšlenek nachází paralelu ve filmovém pohyblivém obrazu a jeho zobrazení času. Toto spojení vzájemně obohacuje významy, metody a produkci v obou oborech. Souběžně s oživením jiných uměleckých disciplín se v designu měst pozitivně odráží také vnímání různých perspektiv, formát jako hranice, subjekt v pohybu a pohyb objektu nebo montáž jako nástroj konfrontace rozmanitosti a rozporů při tvorbě nového.

Série projekcí doplňuje témata semestrálních kurzů a je iniciativou, kterou vybrali a moderovali studenti.

 

 

Další články