Design a digitální technologie

Jinými slovy: digitální playground - kreativně aplikované technologie, inovace, prostor pro bádání, hru a experiment

Vznikající tvář nového ateliéru vnímáme jako odpovědnost, ale i jako výzvu v rámci liberalizace tohoto procesu, která klade velkou část zodpovědnosti na samotné studenty. Od tohoto formátu očekáváme flexibilitu a intenzivnější zapojení samotných studentů do procesu výuky, samotného formování ateliéru, sdílnost praktickou tak i intelektuální. Součástí tohoto procesu by mělo být sebepoznání, otevřenost nejrůznějším tématům, kritické bádání po hlubších spojitostech a “návratu” k nadšenecké analýze, až dětské hravosti.

Základní premisou pro vytvoření odborně umělecko-technologického klimatu by mělo být, aby si studenti za dobu studia vyzkoušeli a poznali široké spektrum digitálních/interaktivních médií, mezi něž patří; virtuální/augmentovaná realita, motion design, gamifikace, elektrotechnika, kybernetika aj. Technické vybavení bude součástí nové budovy, ale i samotného ateliéru. Odborně-teoretická část mimo základní studijní program bude naplněna formou workshopů, hostovaných přednášek umělců a odborníků, spoluprací s jinými školami a institucemi.

Profil uchazeče/uchazečky o studium:
Budoucí studenty a studentky by měl spojovat zájem o sebevzdělávání v oblasti technologií a uměnovědných oborů. S ohledem na jejich vlastní zaměření a seberozvoj (není preferováno, zda inklinují k ilustrativní formě, typografii či animaci atd.). 

Profil absolventa/absolventky:
Vytváří most mezi uměleckým a technickým smýšlením. Absolvent/ka je kreativní osoba, která dokáže uvažovat v intencích technologií a dovede designovat produkt pro nová média, či vytvářet kreativní zadání z pozice art directora (nejen pro kodéry). Nachází způsoby jak využít stávající či nové technologie inovativním způsobem na základě kritického myšlení a daného kontextu, které následně aplikuje v komerční praxi ale i jako užitý nebo autorský umělec.

Klíčová slova: - digitální paměť - blockchain - responzivita - multiplatformita - aplikace - instalace - virtuální realita - rozšířená realita - interaktivita - gamifikace - gamestudies - motion - ux

Číst více...
KONTAKTY

ADRESA
Technologické centrum UMPRUM
Mikulandská 134/5
110 00 Praha 1

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Jan Netušil
jan.netusil@umprum.cz
www.jnetusil.cz

ASISTENT
MgA. Jiří Hölzel
jiri.holzel@umprum.cz
www.jiriholzel.cz