Animace a film

Animovaný film na sebe bere mnoho podob a na tyto proměny je nutné reagovat. Současný ateliér animovaného filmu dává studujícím prostor k experimentu a zkoumání hranic tohoto původně filmového média. Díky svému zařazení na uměleckoprůmyslové škole ateliér vychovává studující tak, aby nebyli pouze těmi, kdo naslouchají přání zadavatelů nebo trhu, ale to nejlepší z volného umění přenášeli do umění užitého a naopak. Během studia se studující seznámí s ergonomií pohybu a širokou škálou tradičních i digitálních animačních technik, vždy se zvláštním důrazem na pochopení principu vývoje díla v čase - tedy na dramaturgii. Studující ateliéru jsou vedeni k profesionálnímu přístupu k projektům a jejich přesvědčivé prezentaci. Absolvent či absolventka ateliéru nalézá uplatnitelnost nejen jako svébytný tvůrce na filmovém poli, ale svou univerzalitou se dokáže prosadit v daleko širším měřítku forem a technik.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
4. patro – místnost 402

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 270
film@umprum.cz

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Jan Drozda
jan.drozda@umprum.cz

ASISTENTI
MgA. Jakub Zich
jakub.zich@umprum.cz

MgA. Zuzana Bukovinská
zuzana.bukovinska@umprum.cz

PEDAGOGOVÉ
MgA. Michaela Režová, teorie a historie animace
MgA. David Štumpf, základy animace
Ondřej Slavík, technologie prostorové animace

KONZULTAČNÍ HODINY
pro uchazeče po předchozí telefonické či emailové domluvě

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
FacebookVimeo / Instagram / web