Ilustrace a grafika

O charakteru ateliéru nejlépe vypovídají úkoly a témata studentům zadávané a pak také struktura studia, která není jenom výukou, ale i životem v ateliéru spojeným se setkáváním, rozhovory a společnými výlety a nahlížením širších souvislostí. Ateliér je otevřeným prostorem pro studenty nadšené z kreslení a s ambicí expandovat obrazem nejen do galerií, ale i do knih, ulic a elektronických médií.

„Aby prvek hry v umění nebyl viditelný pouze negativně, jako svoboda od účelových vazeb, nýbrž jako svobodný impulz." 
Hans Georg Gadamer 

Vidět a zaznamenávat. Tvárnost a zároveň jednoduchost kresby je ověřitelná. V přetechnizované a informacemi napěchované současnosti se však vrací se svojí bezprostředností. Hra a srozumitelnost. Neopouštění výtvarných prostředků nám dovoluje používat libovolné techniky (grafické i nové), křížit je a účelně, nebo divoce se vyjadřovat... O charakteru ateliéru nejlépe vypovídají úkoly a témata studentům zadávané a pak také struktura studia, která není jenom výukou ale životem v ateliéru spojeným se setkáváním, hovory, výlety a nahlížením širších souvislostí...

Hosty v ateliéru nejsou pouze teoretici, ale také samotní výtvarníci nebo nakladatelé či specialisté z prostředí, kterým se v dané chvíli studenti zaobírají...
Ateliér ilustrace a grafiky je otevřeným prostorem pro studenty nadšené z kreslení a s ambicí expandovat obrazem nejen do galerií, ale i do knih, ulic a elektronických médií.

Kresba, grafika, ilustrace, autorská kniha, komiks

  • Studium / semestrální zadání (přednášky, diskuse, návštěvy v ateliérech, osobní konzultace)
  • Společná práce (výstavy, autorské časopisy, komiksové sborníky), realizace návrhů v dílnách a ověřování životaschopnosti  v mimoškolním prostředí    
  • Malé úkoly  (workshopy zaměřené na grafické techniky, photoshop, in-design, illustrator)

Výhodou kreslíře-grafika je schopnost realitu transformovat do jednoduché formy obrázku, dnes snadno přenosné a mezinárodně srozumitelné. Jeho nezávislost na velkém zadavateli, případně sponzorovi. Nezávislost na zdlouhavých teoretických výkladech a na náročném technickém zázemí.

Rád bych tedy, aby se ateliér ilustrace a grafiky stal otevřenou dílnou pro studenty nadšené z nakresleného a s ambicí sdělovat svou vizi obrazem nejen v galeriích, ale i skrze tištěná a elektronická média.

Číst více...
KONTAKTY

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
2. patro – místnost 203

VEDOUCÍ ATELIÉRU
doc. MgA. Juraj Horváth
juraj.horvath@umprum.cz

ASISTENTKA
doc. Mgr. Art. Michaela Kukovičová
michaela.kukovicova@umprum.cz

Asistent grafických dílen:
jakub.bachorik@umprum.cz


KONZULTACE
Pro uchazeče o studium: pošlete výběr prací (v pdf), Které vás reprezentují a reflektují zvolený obor na mail: michaela.kukovicova@umprum.cz. Pošleme zpětnou vazbu.

Osobní konzultace pouze pro zájemce o magisterské studium a pro ty, co se dostali v minulých letech do 2. kola. Pište na výše uvedený mail.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
FacebookInstagram / Tumblr