WAKE - Jak vnímají dress code studenti UMPRUM? Netradiční expozice WAKE na Milano Design Week

15. 4.–21. 4. 2024
ALCOVA / Milano 2024, Villa Bagatti Valsecchi, Via Vittorio Emanuelle II, 48, Varedo, Itálie

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se na Milano Design Week 2024 představí projektem s názvem WAKE. Studující Ateliéru designu oděvu a obuvi a Ateliéru produktového designu se v něm společně zamýšlejí nad současnou rolí společenského oděvu a s ním spojených pravidel. Ambasadorkou nepřehlédnutelné prezentace ve Villa Bagatti Valsecchi se stala Alena Šeredová.

WAKE - Jak vnímají dress code studenti UMPRUM? Netradiční expozice WAKE na Milano Design Week

Instalace WAKE vychází ze semestrálního zadání Ateliéru designu oděvu a obuvi, které znělo Red Carpet. Studentky a studenti pod vedením Simony Rybákové kreativně přehodnocovali současný stav formálního dress code, který ač funguje jako doporučení, je často vnímán jako zákon a povinnost. Aby získali komplexní pohled na celou problematiku, spolupracovali s řadou externích lektorů. Zkoumali provázanost dress codu se společenskými normami, kulturními proměnami i individuálními tvůrčími projevy. Do svých modelů také vnášeli potřebu udržitelnosti – recycling-upcycling, zero waste, sociální design, zpracování přírodních biodegradabilních materiálů či udržení tradičních řemeslných technik.

„Kladně hodnotím, že studenti k tématu nepřistupovali prvoplánově a nesklouzli pouze k nabízejícím se večerním toaletám. Oproti tomu do návrhů vnášeli vlastní postoje a často i kritický vhled,“ dodává k finální kolekci vedoucí ateliéru Simona Rybáková. 

Výslednou tvář vtiskne projektu WAKE výrazná prezentace v prostorách historické vily na předměstí Milána. Centrální sál zaplní nafukovací objekty, které navrhli studující Ateliéru produktového designu pod vedením Michala Froňka

Přidávají tím projektu další vrstvu, jejímž cílem je reflektovat současnou komplikovanou společenskou a politickou situaci a otevírat diskusi v tématech, která jsou pro jejich tvorbu a život podstatná.

Instalace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která je vystavena v rámci platformy Alcova Milano, bude k vidění od 15. do 21. dubna. Pro ty, kteří nebudou mít možnost WAKE navštívit, budou průběžně na webu a sociálních sítích UMPRUM publikovány fotoreportáže, videa a další zajímavosti.

 

Vedení projektu: Simona Rybáková, Vojtěch Novotný, Michal Froněk
Studující ateliéru designu oděvu a obuvi:
Kryštof Bača, Alica Grebáčová, Šárka Zejdová, Kateřina Puchmertlová, Barbora Fialová, Daniela Smolařová, Tereza Fodorová, Anna Ryšánková, Hana Valtová, Valerie Vrbová, Václav Černý, Tomáš Višňovský
Stážisté: Stanislav Palát, Tatiana Zvolská, Viktorie Macánová
Krejčovská mistrová: Miroslava Slabá
Obuvnická mistrová: Zuzana Jirsová
Externí lektoři: Helena Jarošová, Radana Sikorová, Roman Dobeš (Národní divadlo) Štěpánka Stein, Nora Grundová (Haarper‘s Bazaar)

 

PRESS KIT: https://drive.google.com/drive/folders/1DN-aee-z2EP5YGLc1zcN-1rwNjhZdeZx?usp=drive_link
Článek představující jednotlivé modely na UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/wake-alcova-milano-2024/

 

Tento projekt reg. č. 0314000011 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie.