Keramika a porcelán

Postavení výuky na konceptu 3C (craft, concept, context).
Na cestě za kvalitním výsledkem považujeme za důležité propojovat nejen řemeslo s konceptem, ale rovněž práci rozebrat v kontextuální rovině. Nutnost uvědomění si kontextu jako klíčového momentu pro vznik „dalšího“ produktu či projektu je zásadní.

Uvědomění si rozsáhlých možností využití prapůvodního materiálu, jehož různé proměny definovaly historii volného i užitého umění. Využití potenciálu keramických materiálů ve všech možných historických i technologických kontextech. Zkoumání procesu od tekutosti keramického materiálu po proměnu v kompaktní nepropustnou hmotu a důraz na experiment v každém momentě.

Důraz na poslání v rovině umělecko-průmyslové. Každá idea v sobě nese předpoklady pro specifické řešení, výsledkem kreativního procesu tak může být produkt, artefakt či instalace.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 267

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Milan Pekař, Ph.D.
milan.pekar@umprum.cz

ASISTENTKA ATELIÉRU
Mgr. Tereza Sluková, Ph.D.
tereza.slukova@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY  
PO 9:00–12:00
ČT 9:00–12:00

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram