MOMENTUM °C

Prezentace Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM v Bulharsku

28. 3.–12. 5. 2023
České centrum Sofie, ul. Rakovski 100, Sofie, Bulharsko

MOMENTUM °C

Jednou z definic termínu „momentum“ je síla získaná jako výsledek série pohybů. V kontextu výstavy souvisí tato série s tvůrčím impulsem a technologickým procesem tvorby designérských a uměleckých děl v režimu ohně. Jak ovlivňuje aktuální dění, trendy i tradiční zpracování tvorbu mladých výtvarníků? To ukazuje výstava Momentum °C studujících, absolventů a pedagogů Ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a oboru Design porcelánu a skla na Bulharské akademii umění v Českém centru v Sofii. Za UMPRUM se zde představí Adam Železný, Markéta Špundová, Monika Martykánová, Tereza Sluková a Milan Pekař.

Výstava se koná u příležitosti 50. výročí založení oboru „Design porcelánu a skla“ na Bulharské akademii umění. Momentum °C je dialogem mezi tradičními technikami, experimentálními přístupy, klasickým tvaroslovím keramiky a porcelánu a jejich přesahem do konceptuálního pojetí.

Příkladem může být série experimentálních nádob absolventa Adama Železného Výbuch, kde keramické objekty tvaruje pomocí pyrotechnických rozbušek. Proces vytváření není závislý jen na autorovi, ale především na termodynamickém působení a trvá několik milisekund.

Studentky ateliéru Markéta Špundová a Monika Martykánová reagují na aktuální dění ve společnosti. Markéta Špundová ve svém projektu Feminismus v církvi pracuje se svými vzpomínkami a porovnáním dětského a dospělého vnímání. Zabývá se rolí žen a jejich postavením v církvi, které vidí stejně neviditelné a nedotknutelné, jako je sám Bůh.  

Ochranná opatření proti šíření Covidu a dlouhé měsíce uzávěr ovlivnily tvorbu Moniky Martykánové. Ta vytvořila kolekci tradičně zpracovaných porcelánových sošek, které v sobě nesou nenápadně a vtipně zakomponované činnosti, které se staly jakýmsi symbolem této doby. Série Alegorie Covidu představuje domácí stříhání vlasů, rozvoz jídla, nebo možnost vycházení ven ve večerních hodinách díky venčení psů.

Klasickou keramickou tvorbou, konkrétně květinami, volánky a drobnými ozdůbkami figurek míšeňského porcelánu se nechala inspirovat absolventka a pedagožka ateliéru Tereza Sluková. Série porcelánových plastik malých rozměrů plastik Floral uvolňuje ornamentální struktury a staví je jako samostatné prvky. Díky tomu dávají vzniknout nápaditým krajinám.

Vedoucí ateliéru Milan Pekař je známý především svými vázami nebo rozměrnými objekty s pro něj typickými krystalickými glazurami. Na výstavě se prezentuje v nové poloze, a to malými soškami Tetrapod. Drobné porcelánové plastiky dekorované seladonovou glazurou zobrazují tvorbu člověka v krajině a poukazují na naše postavení v současném světě.
Vystavující: Krassen Troanski, Elizar Milev, Borislav Korudzhikov, Karina Popova, Vera Gezenko, Annika Lipsius, Vanessa Georgieva, Elemag Georgiev, Lachezar Poydovski, Lachezar Dochev, Kristin Vassileva, Adam Železný, Markéta Špundová, Milan Pekař, Monika Martykánová, Tereza Sluková
Kurátorka české části: Monika Martykánová

Partnerem výstavy je: České centrum Sofie

Další články