Future Architectures PRACTICE, OFFICE, WORK na Bienále architektury v Benátkách

Rezidenční projekt Ateliéru architektury II: Future Architectures Platform UMPRUM: 20.–26. 11. 2023

20. 5.–26. 11. 2023
Arsenale. Giardini di Castello, Benátky, Itálie

 

Na letošní české expozici The Office for a Non-Precarious Future na Bienále architektury v italských Benátkách zanechala svou stopu i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Jedním z autorů instalace této expozice je vedoucí Ateliéru designu a digitálních technologií UMPRUM Jan Netušil a nyní se součástí rezidenčního programu stává Ateliér architektury II: Future Architectures Plaftorm s projektem “Future Architectures PRACTICE, OFFICE, WORK”.

Future Architectures PRACTICE, OFFICE, WORK na Bienále architektury v Benátkách

Autory expozice The Office for a Non-Precarious Future jsou architektka, facilitátorka a výzkumnice Eliška Havla Pomyjová, architekt David Neuhäusl a motion designér a pedagog Jan Netušil. Sledovaným a rozvíjeným tématem je prekarizace a nezdravě nastavené pracovní podmínky, které ve velké míře dopadají také na mladé architekty a architektky. Výstava prezentuje nejen aktuální stav, ale hledá východiska ze současné situace. Součástí prezentace je rezidenční program, který nabízí možnost podílet se na hledání řešení budoucnosti. Jedním z jeho hostů je Ateliér architektury II: Future Architectures Plaftorm na UMPRUM pod vedením Evy Franch i Gilabert a koordinátorek Alžběty P. Brůhové a Kateřiny Vídenové.    

Ateliér architektury II UMPRUM, funguje jako centrum kreativního myšlení a inovací. Soustředí se na dovednosti vytváření prostředí, procesů a budov, které podporují pozitivní společenské změny a upřednostňují udržitelnost a sociální spravedlnost. Toto rezonuje i v projektu pro rezidenci v rámci české expozice, který ateliér představí na benátském bienále v jeho závěrečném týdnu. Během letního semestru 2023 studující analyzovali architektonické kanceláře ve vztahu k jiným současným formám tvůrčí spolupráce. Za úkol si stanovili nově definovat prostory, systémy a metody práce v architektonické praxi a své poznatky převést do nového způsobu, jak pracovat a vytvářet architekturu.

„Vycházejme z předpokladu, že architektonická praxe je formou kolektivní produkce zasazené do fyzické, sociální a technologické konfigurace. Náš ateliér provedl výzkum, analyzoval a navrhl kolektivní formy tvůrčí produkce a nabídl alternativní způsoby instrumentalizace a narušení, čímž zpochybnil současné modely projekční praxe v rychle se rozvíjející a neustále se měnící kultuře navrhování“, říká k nejnovějšímu projektu Ateliéru architektury II jeho vedoucí Eva Franch i Gilabert.

Na benátském bienále se bude prezentovat celkem šest různých projektů. Architecture Unstable nabízí řízené meditace ke zmírnění úzkosti způsobené neustálým nutkáním cítit se produktivně. T.R.A.S.H. (Trash Rythms in Architecture, Society and Habitat) se věnuje tématu nakládání s materiálem a tématu odpadu. Vztah k domovu a možnosti propojování návštěvníků bienále řeší autoři FI:RE (Forgotten and Remote Exploration). Jak práce do večerních hodin může ovlivňovat naši práci, kvalitu spánku a sny? Architecture Dreaming se pozastavuje nad tím, zda sny architektů můžou být inspirací, či spíš noční můrou. Hood Collared – Most of Us Hide Together se zabývá problémem stírání rovnováhy mezi osobním a pracovním životem a Teambuilding na závěr představí novou formu architektonické oslavy s kritickým přesahem.

Rezidence Ateliéru architektury II: Future Architectures Platform uzavírá program české expozice na Bienále architektury v Benátkách. A kromě výstavy studentských projektů připravil jedno odpoledne věnované výzkumným metodám a jejich výstupům v rámci ateliérové výuky.

 

 

Vystavené projekty a jejich autoři a autorky:
Architecture Unstable: Mariana Chavíková, Dan Růžička, Réka Szatmári + Jiří Pernica
T.R.A.S.H.: Sissel Esbensen, Michal Klimeš, Barbora Svobodová, Anna Šťastná FI:RE: Mikuláš Beck, Krištof Krebs, Matyáš Kytka, Mia Maripuu + Filip Janík, Jana Řehořová, Natálie Štimplová, Jan Štros
Architecture dreaming: Tereza Staňková
Hood collared - most of us hide together: Viktor Eichler
Teambuilding: Vojtěch Beneš, Sofie Gjuričová, Adam Kučera, Patrik Platil, Alexander Artur Storek, Jan Vacek + Marek Frajt

Dále spolupracovali: Julián Chytil, Julia Peric, Adéla Vaculíková

Pedagogické vedení: Eva Franch i Gilabert (vedoucí ateliéru); Alžběta P. Brůhová a Kateřina Vídenová (koordinátorky ateliéru)

 

Press kit: https://drive.google.com/drive/folders/1n8VaXb4Bx75pBVsYwFoJyH_vTmHbFvfM?usp=sharing

 

Rozhovor se spoluautorem české expozice na Bienále architektury v Benátkách Janem Netušilem na platformě UMPRUM Online:  https://online.umprum.cz/vsichni-jsme-tlaceni-nejakym-systemem-ktery-nedava-prostor-lidem-kteri-ve-svem-oboru-teprve-zacinaji-rozhovor-s-janem-netusilem-spoluautorem-ceske-expozice-na-benatskem-bienale-architektury/ 

 

Projekt „The Office for a Non-Precarious Future“ (Kancelář ne-prekarizované budoucnosti) poukazuje na aktuální palčivé problémy architektonické profese, které jsou mladí architekt/ky nuceni řešit. Výchozí otázkou je: jak mohou architekt/ky navrhovat lepší svět, pokud sami pracují v toxickém pracovním systému? Výstava nejen prezentuje aktuální stav, ale hledá i nová řešení.
Více informací o projektu:
https://www.ngprague.cz/udalost/3678/18-bienale-architektury-v-benatkach
https://www.czechpavilionbiennale23.com

Komisařka výstavy The Office for a Non-Precarious Future: Helena Huber-Doudová
Autoři výstavy The Office for a Non-Precarious Future: Eliška Havla Pomyjová, David Neuhäusl, Jan Netušil

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie. 

Další články