Diplomky a bakalářky 2024

27. 6.–4. 7. 2024

Oficiální zahájení proběhne 26. 6. 2024 od 19 do 23 hodin,
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1.
Ve stejnou dobu lze navštívit i expozici bakalářských prací v hlavní budově UMPRUM na nám. Jana Palacha 80.
Poslední vstup do obou budov je ve 22.30 hodin!


Od 17 do 21 hodin mohou návštěvníci zhlédnout komorní zahájení výstavy katedry volného umění v Klementinu. Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, sál 101.

Diplomky
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1 - Katedra architektury, Katedra designu, Katedra užitého umění, Katedra grafiky
Národní knihovna ČR, Klementinum, Mariánské nám. 5, Praha 1 – Katedra volného umění

Bakalářky
UMPRUM, nám Jana Palacha 80, Praha 1 - všechny katedry

Otevřeno denně od 10 do 18 hodin
Vstup zdarma

 

V letošním roce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze představí závěrečné práce svých studujících ve třech prostorách. Vedle tradičních prostor hlavní budovy školy na náměstí Jana Palacha, ve které budou k vidění bakalářské práce, a Technologického centra UMPRUM, kde své závěrečné projekty představí většina letošních diplomantů, expanduje Katedra volného umění do prostoru Klementina.

Diplomky a bakalářky 2024

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se v uplynulých letech opakovaně umísťuje mezi druhou padesátku nejlepších světových univerzit v prestižním a uznávaném hodnocení QS World University Rankings by Subject 2024. Přehlídka Diplomky a bakalářky je pravidelnou a pro UMPRUM jednou z nejvýznamnějších prezentací zprostředkující výsledky práce studujících širší veřejnosti. Školní výstava závěrečných prací je pro mnohé z nich důležitým životním krokem, který je formuje k další životní etapě. UMPRUM má na této cestě roli průvodce. Rozvíjí talent, vnitřní motivaci, individuální potenciál i schopnost se orientovat v širším kontextu uměleckoprůmyslové praxe zahrnující současné společenské výzvy.

Samotná expozice završuje výuku bakalářského a magisterského programu. Posluchači UMPRUM se během svého studia ve spolupráci s vyučujícími seznamují s rozmanitými oborovými tématy v kontextu historie, formují své vlastní autorské postoje a ověřují je při získávání zkušeností s reálnými zadavateli z praxe. Ti aktivní využívají příležitosti spolupracovat napříč ateliéry a účastnit se tuzemských i mezinárodních výstav. Mnozí neváhají při svém studiu sbírat inspiraci na zahraničních stážích, při spolupráci s firmami i v reálné praxi.

Na přehlídce se sejde více než 150 děl z katedry architektury, designu, užitého i volného umění. Mnohé z představených projektů reflektují aktuální společenské otázky a přináší návrhy na zlepšení v různých oblastech. Jmenovat bychom mohli bakalářskou práci Jarky Strakové, která se zaměřila na péči o seniory se syndromem demence a soustředí se zejména na reminiscenční terapii (vzpomínání) a kognitivní trénink. Na kvalitu veřejného prostoru se zaměřují diplomové práce studentů architektury. Tadeáš Stolín navrhuje, jak udržet genia loci nového stadionu Bohemians v Ďolíčku a zároveň jak splnit aktuální požadavky stavby. Adam Kočík se věnuje aktuálnímu tématu budoucnosti železničního mostu v Praze na Výtoni a jeho okolí. Marek Bulíř ve své VR videohře pracuje s tématem posthumanismu a snaží se přimět hráče přehodnotit svoje vztahování ke světu. Příběhová videohra zaměřená na kritiku antropocentrismu si klade za cíl přinést nové přístupy do žánru klimatických her. O reálnou praxi se opírá diplomový projekt Jana Stuchlíka. Ten po velmi špatných zkušenostech s pohřby svých blízkých založil vlastní pohřební službu.

Zatímco diplomní projekty katedry architektury, grafiky, designu a užitého umění najdete již tradičně v Technologickém centru UMPRUM, Katedra volného umění se se svými třinácti diplomanty představí v prostorách Národní knihovny ČR. Autoři reprezentují současné přístupy k rozličným uměleckým médiím od malby, sochy přes instalaci, video a film. Jednotlivá díla svým umístěním zároveň podtrhují historický charakter běžně nepřístupných prostor bývalé knihovny periodik v pražském Klementinu.

Výstava Diplomky a bakalářky přinese opět velmi různorodý přehled přístupů, které stojí za pozornost a v řadě případech i za uvedení do praxe. Přehlídku si bude možné prohlédnout každý den na všech třech místech až do 4. července.


Diplomové práce mimo Klementinum

Marie Holá, Ateliér volného umění IV
Soft Graze
CSU - Galerie Jelení, Dukelských Hrdinů 500, Praha 7-Letná
14. 6. - 7. 7. 2024, St–Ne, 12 - 18 hodin

Josefína Hořínková Klimentová, Ateliér volného umění III
Moje máma měla mámu a ta měla mámu
Rooseveltova 578, Praha 6 - Bubeneč
16. 6. – 3. 7. 2024, Den a čas návštěvy dle domluvy na infomamlucha@gmail.com

 

Grafický design výstavy: Pavel Kuja
Fotografie: Miriam Pružincová, Apolena Typltová

 

Akce vzniká ve spolupráci s Klementinem, Národní knihovnou ČR.