Studujte Teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM

Zajímá vás moderní a současné umění, architektura nebo design?
Rádi byste se vzdělávali u předních českých teoretiků*ček a historiků*ček moderního a současného umění v jedinečném oboru reflektujícím aktuální témata, který navíc nabízí praktické uplatnění během studia?
Chcete být součástí dynamického prostředí pražské UMPRUM a být denně v kontaktu s nastupující generací profesionálů*ek v oblasti architektury, volného i užitého umění, grafiky nebo designu?

Podejte přihlášku a studujte v našem navazujícím magisterském nebo doktorském programu Teorie a dějiny moderního a současného umění.
NAŠI*E ABSOLVENTI*KY

Titul Mgr. u nás získali například:
Sandra Baborovská, kurátorka, GHMP
Anežka Bartlová, šéfredaktorka, Artalk.cz, redaktorka Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, VVP AVU
Helena Huber-Doudová, kurátorka Sbírky architektury, NGP
Klára Hudáková, manažerka pro publicitu, Slovenská národní galerie
Tereza Jindrová, kurátorka, Cena Jindřicha Chalupeckého
Tomáš Klička, šéfredaktor, Art+Antiques
Jen Kratochvil, ředitel, Kunsthalle Bratislava
Martina Poliačková, nezávislá kurátorka, kritička a DJka
Jana Vinšová, ředitelka, CZECHDESIGN

Titul Ph.D. u nás získali například:
Hana Buddeus, vědecká pracovnice, ÚDU AV ČR
Vendula Hnídková, vědecká pracovnice, ÚDU AV ČR
Václav Janoščík, pedagog a teoretik, AVU
Jitka Šosová, prorektorka UMPRUM
Petr Vaňous, kurátor

A spousta dalších!

 

Všichni laureáti*ky Ceny Věry Jirousové pro začínající kritiky byli v době udělení našimi magisterskými studenty či čerstvými absolventy: Tereza Jindrová, Anežka Bartlová, Klára Peloušková, Tereza Hrušková, Matěj Forejt a Tina Poliačková.

Klára Peloušková, Michal Vaníček, Klára Brůhová, Veronika Rollová jsou nyní členy*kami naší katedry. Další pokračují v doktorském studiu.

POZNEJTE NÁS

Co se právě děje na naší katedře, na jakých projektech pracují naši*e studenti*ky a pedagogové*žky, co teď dělají naši absolventi?

Sledujte nás na Facebooku a na Instagramu.

Navazující magisterské studium

Studium je 5ti semestrálníprezenční, umožňuje výjezd do zahraničí a zohledňuje povinnou praxi v ateliérech. Studijní program se zaměřuje na teorii a dějiny umění (včetně designu, užitého umění a architektury) se zaměřením na období od počátku modernismu v druhé polovině 19. století do současnosti

Studenti*ky si osvojují základní metodologické nástroje, které mají sloužit k porozumění a výkladu vybraných témat, osobností, děl a problémů spjatých se sledovaným obdobím. Studijní program reaguje na aktuální výzvy oboru a rozvíjí samostatné a kritické myšlení. Kurzy akcentují témata spojená s metodologií dějin umění, i praktické přesahy ke kurátorství a výtvarné kritice. Cílem studia je i zohlednění socio-kulturních, ale také například environmentálních a ekonomických aspektů produkce a provozu v budoucí profesní praxi. Naši*e absolventi*ky mají širokou škálu uplatnění v oblasti kurátorství, muzeologie, umělecké kritiky, ale i na akademické a pedagogické půdě.

Studijní program je výrazně interdisciplinární a akcentuje seminární způsob výuky. Mezi přednášky a semináře patří například Metodologie dějin umění, Cvičení z umělecké kritiky, Muzeum & kurátor, Současná filozofie umění, Digitální kultura, Seminář k současné architektuře, Feministické a genderové kontexty umění, designu a architektury, Teorie fotografie, filmu a videa, Design 19. století a mnoho dalších... UMPRUM nabízí i volitelné výběrové přednášky a semináře specializované na umění starších historických etap, dějiny a teorie řemesla, módy, grafického designu, typografie, ochrany a rekonstrukce památek a další.

Studenti*ky se mohou aktivně zapojit do open callů do Galerie UM, mají ve správě Galerii NIKA, pravidelně přispívají na platformu UMPRUM Online a zapojují se do kurátorských a vědeckých projektů UMPRUM.

Doktorské studium

Doktorský program je 8mi semestrální, prezenční nebo kombinovaný. Zaměřuje se na dějiny umění moderní a současné doby (od rozvoje industriálního kapitalismu po současnost), na teorii umění a na výtvarnou kritiku. Specifická je aktivní spolupráce s umělci všech typů a médií v širokém rejstříku od klauzurních komisí a konzultace kvalifikačních prací přes společné semináře s doktorandy umění až po individuální synergické projekty a spolupráci při výstavách. Výuka v doktorském programu se opírá o individuální konzultace, jež doplňují blokově vyučované semináře (kolegia). Omezený počet studujících, duch spolupráce a bohatý komunitní život školy jsou podmínkami vstřícné a tvůrčí atmosféry studia. Vypisovaná témata jsou formulována poměrně široce a vítáme individuální návrhy zájemců a zájemkyň. Disertace vedou docenti*ky a profesoři*rky, ve zřetele hodných případech je však možná i spolupráce s odbornými asistenty*kami. Samozřejmostí je spolupráce s vyučujícími na grantových projektech. Vedle zahraničních pobytů a exkurzí podporuje škola také Studentskou grantovou soutěž, která bez nadbytečné administrativy přispívá na potřeby postgraduálního výzkumu včetně zahraničních studijních cest. Pro vydávání úspěšně obhájených disertací má Nakladatelství UMPRUM samostatnou ediční řadu.

Pro prezenční studium je nyní stanoveno stipendium 11.000 Kč/měsíčně. 

Časté dotazy

Získám po absolvování navazujícího magisterského studia titul MgA. nebo Mgr.?
Absolventi a absolventky našeho teoretického programu získávají titul Mgr.

Musím během povinné stáže v ateliéru tvořit jako umělkyně nebo architektka?
Určitě to není povinné. Studenti*ky si svůj ateliér pro stáž vybírají sami. V rámci stáže můžete zastávat pozici kurátorky či produkční, zapojit se do příprav oborových přednášek pro studenty nebo teoreticky zpracovávat semestrální ateliérové téma. Vždy záleží na dohodě s vedoucími ateliérů.

Mohu se do navazujícího magisterského studia přihlásit i v případě, že jsem studoval jiný bakalářský obor než dějiny umění?
Samozřejmě, budeme rádi. V každém ročníku navazujícího magisterského studia máme i bakalářské absolventy*ky z příbuzných oborů, jako je estetika, filmová věda, filozofie, historie nebo arts management.