Galerie UM

O GALERII UM
dříve Galerie VŠUP byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz.

Výstavní program Galerie UM je záměrně koncipován tak, aby vedle prezentace prací mladých umělců byl dán prostor také zavedeným umělcům, pedagogům a dalším profesionálním umělcům. Díky tomu se Galerie UM stává otevřeným výstavním prostorem, na jehož půdě se mohou setkávat, konfrontovat a vzájemně obohacovat různé generace umělců. Výstavní činnost ve školní galerii zachovává stávající poměr mezi historicky zaměřenými projekty a výstavami současného umění, a rovněž odráží mezioborové zaměření školy na výstavy volného a užitého umění.

V dramaturgickém plánu na každý rok je proto kladen důraz na takovou prezentaci tvůrčí činnosti, která zaručuje adekvátní vyvážení mezi volným uměním, designem, intermédii a architekturou. Nedílnou součástí výstav je obsáhlý doprovodný program, zahrnující komentované prohlídky, workshopy pro širokou veřejnost včetně seniorů a dětí, diskuse a přednášky.

Kvalitu výstavního program Galerie UM zaručuje výstavní komise UMPRUM, sestavená ze zástupců školy, kteří vybírají z výstavních projektů přihlášených do veřejně vyhlášeného open callu.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA
PO–SO 10:00–18:00
Vstup zdarma

KONTAKT
Šárka Váňová / výstavní oddělení
251 098 139
sarka.vanova@umprum.cz
4. patro - místnost 424b

SLOŽENÍ VÝSTAVNÍ KOMISE UMPRUM

PŘEDSEDKYNĚ
MgA. Ida Chuchlíková, prorektorka pro vnější vztahy

ČLENOVÉ
Prof. Karel Císař, Katedra teorie a dějin umění
MgA. Zuzana Lednická, Katedra grafiky
Doc. Martina Pachmanová, Ph.D., Katedra teorie a dějin umění
Prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c., emeritní rektor a prorektor UMPRUM
M.A. Simona Rybáková, Ph.D., Katedra užitého umění
Mgr. Slávka Sobotovičová, Ph.D., Katedra volného umění
Prof. ak. arch. Imrich Vaško, Katedra architektury

VÝSTAVNÍ PROGRAM GALERIE UM na rok 2024

PARTNER GALERIE UM
Hlavní město Praha www.praha.eu
Artalk www.artalk.cz