Galerie UM

O GALERII UM
dříve Galerie VŠUP byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz.

Výstavní program Galerie UM je záměrně koncipován tak, aby vedle prezentace prací mladých umělců byl dán prostor také zavedeným umělcům, pedagogům a dalším profesionálním umělcům. Díky tomu se Galerie UM stává otevřeným výstavním prostorem, na jehož půdě se mohou setkávat, konfrontovat a vzájemně obohacovat různé generace umělců. Výstavní činnost ve školní galerii zachovává stávající poměr mezi historicky zaměřenými projekty a výstavami současného umění, a rovněž odráží mezioborové zaměření školy na výstavy volného a užitého umění.

V dramaturgickém plánu na každý rok je proto kladen důraz na takovou prezentaci tvůrčí činnosti, která zaručuje adekvátní vyvážení mezi volným uměním, designem, intermédii a architekturou. Nedílnou součástí výstav je obsáhlý doprovodný program, zahrnující komentované prohlídky, workshopy pro širokou veřejnost včetně seniorů a dětí, diskuse a přednášky.

Kvalitu výstavního program Galerie UM zaručuje výstavní komise UMPRUM, sestavená ze zástupců školy, kteří vybírají z výstavních projektů přihlášených do veřejně vyhlášeného open callu.

Číst více...

OPEN CALL GALERIE UM
Open call Galerie UM se vyhlašuje vždy na jaře (cca březen - duben) prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí UMPRUM.

Kritéria pro výběr výstavního projektu:

Řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:

  • podrobný popis projektu
  • doporučení odborníků
  • způsob architektonického návrhu / instalace výstavy
  • popis doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
  • stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
  • předběžný rozpočet nákladů

Kvalitu výstavního program Galerie UM zaručuje výstavní komise, sestavená ze zástupců školy, kteří vybírají z výstavních projektů přihlášených do veřejně vyhlášeného open callu.

 

KONTAKT

ADRESA
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA
PO–SO 10:00–18:00
Vstup zdarma

KONTAKT
Šárka Váňová / výstavní oddělení
251 098 139
sarka.vanova@umprum.cz
4. patro - místnost 424b

SLOŽENÍ VÝSTAVNÍ KOMISE UMPRUM

PŘEDSEDA
Doc. MgA. Radek Sidun

ČLENOVÉ
Prof. Karel Císař
Doc. Petr Krejzek
Prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c.
Doc. Martina Pachmanová, Ph.D.
Prof. Liběna Rochová
Mgr. Slávka Sobotovičová, Ph.D.
Prof. ak. arch. Imrich Vaško

PARTNER GALERIE UM
Projekt je realizován s finanční podporou hl.m. Prahy Hl. město Praha

VÝSTAVNÍ PROGRAM GALERIE UM na rok 2023