Michaela Šindlerová - XX

M i c h a e l a  Š i n d l e r o v á
X X
10 / 10 – 27 / 10
* opening 10 / 10, 19:00 *
* Galerie NIKA je otevřená 24/7 → metro B, Karlovo náměstí, vstup Palackého náměstí *
Michaela Šindlerová - XX
Michaela Šindlerová pracuje ve své multimediální instalaci XX v Galerii NIKA s autorskými malbami, fotografiemi z rodinných archivů a daty z centra pro genetický výzkum Genomac s.r.o, se kterým spolupracovala na mapování svého genetického původu. Šindlerová v projektu XX, jehož jméno vychází z názvu ženských chromozomů v genetice, osciluje na pomezí uměleckého, vědeckého a archivního výzkumu.
 
Vzniká tak koláž různorodých materiálů – fragmentů vlastních maleb a textů, archivních fotografií, vypleteného genoportrétu a památníku praprapratety. Široké pole záběru tohoto dlouhodobého projektu se orientuje na zkoumání rodinné historie z ženské perspektivy, (mateřské) lásky a transgeneračního traumatu, skrze které autorka ohledává i svou vlastní identitu.
Výsledná instalace si hraje s průhledy, částečnými překryvy a mléčnou transparentností mezi jednotlivými vrstvami objektů. Autorka nám tak odkrývá kousky své rodinné historie, kterou ale nikdy nemůžeme nahlédnout zcela: vždy budeme narážet na slepé skvrny ve skládání příběhů minulých. Skrze postmoderní kombinace autorských a apropriovaných materiálů Šindlerová ale vytváří historie nové, archivované pro budoucnost, a udržuje naživu paměť uplynulých dob.
 
Kurátorky: Agáta Hošnová, Karolína Voleská
Autorka: Michaela Šindlerová
Autor grafického řešení: Michal Tůma
Foto: Lukáš Hlavín
Video: Marie Hantáková