Pavel Kuja: The Nameless One

vernisáž 12 / 9 od 19:00 
opening 12 / 9 from 7PM 

* Galerie NIKA is open 24/7 → metro B, Karlovo náměstí, entrance through Palackého náměstí *

Výstava The Nameless One zkoumá virtuální světy a způsoby, jak se člověk staví k identitě a smrti svých videoherních avatarů. Skrze instalaci připomínající triptychový oltář popisuje Pavel Kuja své rané zkušenosti s umíráním v digitálním prostředí a zamýšlí se nad současným vnímáním pomíjivosti života. Normalizace digitální smrti ji zanesla do každodennosti, otupuje hráče*ku vůči jejímu dopadu – autor si tak klade otázku, jak reflektuje umírání ve videohrách náš pohled na lidskou mortalitu.

Pavel Kuja: The Nameless One

Prostor Galerie NIKA je přetvořen do mnohovrstevnatého univerza pracující videoherními prvky a se zrcadlovostí virtuálního a „fyzického” světa, jejichž hranice jsou dnes často rozmazané. 

 

Nekonečno míst, která můžeme v digitálních sférách navštívit představují nekonečno identit a nekonečno prožitků – ale jen některé mají v herním světě trvalejší význam. Nad ostatními jen mávneme rukou a hrajeme dál. Existují ve virtuálních světech momenty, které mají hlubší dopad na náš život a svět „venku”?

 

Schopnost kontrolovat identitu a akce avatara nám přináší svobodu, důkaz jeho*její existence, ale připomínají nám i naší vlastní materialitu. Co znamená zánik této existence? Je každá identita, kterou si zvolíme, pozitivním doplňkem naší vlastní – té, který obývá fyzický svět? A jaké jsou etické otázky spojené s identitární politikou ve videoherním průmyslu?

 

Kurátorky: Agáta Hošnová & Karolína Voleská
Autor grafického řešení: Pavel Kuja