Prohlášení Akademického senátu UMPRUM

Akademický senát UMPRUM vyjadřuje svou solidaritu se všemi, kdo trpí válečnými konflikty bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházejí. AS UMPRUM podporuje výzvy mezinárodních institucí i studentstva směřující k okamžitému zastavení násilí v Gaze, k bezpečnému navrácení všech rukojmích na obou stranách a okamžitému poskytnutí humanitární a zdravotnické pomoci všem hladovějícím a zraněným, čímž podporujeme prohlášení tuzemských a zahraničních univerzit. Ke stejnému kroku vyzývá ostatní akademické senáty vysokých škol v ČR.  

Z pozice členů a členek akademické obce cítíme povinnost upozornit na zprávu OSN ze dne 18. 4. 2024 ohledně scholasticidy v pásmu Gazy – sdílíme obavy, že dochází k systematickému ničení palestinské vzdělávací infrastruktury skrze zabíjení a zatýkání studujících, vyučujících, zaměstnaných a ničení budov univerzit jako takových. Uvedené se týká i všech dvanácti palestinských univerzit v Gaze, které se staly cílem útoků izraelské armády. Ničeny nejsou pouze školy, ale též knihovny, kulturní instituce a objekty památkově chráněné.