Blížení zimy a (ne)dobrovolná skromnost

Blížení zimy a (ne)dobrovolná skromnost

Kafkárenské čtení u ohně I
27. 10. od 19:00

Blížení zimy a (ne)dobrovolná skromnost

Přijďte s námi navázat na tradici večerního setkávání u ohně, předčítání, tichých hovorů uprostřed sochařské zahrady při ateliéru Bohumila Kafky. Podzim je v plném rozpuku, ale užuž se láme do chudoby tmy a chladu. Právě do tohoto času usebrání chceme vstoupit skrze setkání a společné přemýšlení o možnostech a potřebě konceptu dobrovolné skromnosti. Jak se můžeme vztáhnout k přicházející zimě jako období útlumu a nedostatku? Uvolňuje místo pro dostatek jiného řádu? Může být životodárný? Jak sami prožíváme, nebo naopak neprožíváme skromnost, co nás posiluje a kdy malátníme? Nacházíme souvislost se schopností obětovat své pohodlí pro druhého v nouzi? Stojíme na prahu zimy, která bude nejen kvůli energetické krizi obzvlášť krutá. Budeme potřebovat prázdnější ruce, abychom mohli podržet druhého.

Zveme vás, abyste si s sebou k ohni přinesli texty, které k vám v tomto smyslu hovoří, podněcují, ztišují. Můžete přinést báseň, úryvek z eseje, nebo umělecké prózy, lze se podělit i o váš autorský text. Budeme si předčítat, mluvit nebo mlčet, budeme spolu.

Budete-li chtít, přineste k ohni třeba přebytek ze své úrody, nebo pokrm/nápoj, který pro vás symbolizuje něco z výše řečeného. Opečeme třeba pár jablek, nebo trochu slaného těsta, do popela vložíme brambory, svaříme letní bylinky, nebo víno. Jen tolik, abychom nabrali síly, ale nepřesytili se.

V rámci večera představí Jakub Vaněk platformu Artbiom jako první z inspirativních projektů, se kterými se plánujeme při dalších setkáních seznamovat.

V rámci večera budou číst Lubomír Tichý, Jan Horský a Anna Gažiová.

koncepce: Matouš Lipus, Klára Krásenská

Další články