Divý BioLes – workshop na Kafkárně

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila v rámci projektu CRP Unilead II symposium o principech permakultury a udržitelného plánování. Program nabízí pestrou nabídku workshopů i přednášek.

4. 6. 2023, 10–18 hodin
Kafkárna – Centrum pro umění a ekologii UMPRUM, Buštěhradská 2, Praha 6

Divý BioLes – workshop na Kafkárně

Divý BioLes je workshop, který si klade za cíl nejen prozkoumat podmínky lesní zahrady Kafkova ateliéru v Dejvicích, ale zároveň na základě konkrétních vstupů a dat, které vytváří sama příroda, nalézt ideální způsob, jak rozvíjet a pečovat o toto společenstvo. Díky pozorování získáme rámcové zákonitosti, které panují v lesní zahradě. S pomocí mentoringu krajinné ekoložky nastavíme permakulturní pravidla, která budou rozvíjet biodiverzitu a spolu s ekosystemickou designerkou a architektkou vytvoříme orientační plán těchto pravidel. Díky gigamappingu budeme moci dát jednotlivým zákonitostem jasnou prioritu, a vytvoříme tak plán udržitelné péče o zahradu. Jednotlivé výsledky a případně produkty budeme moci aplikovat i na jiných místech, které svým charakterem budou splňovat odpozorované podmínky.

Program:

10:00–10:15
Kateřina Horák-Goryczka
Úvod do sympozia
Kateřina Horák-Goryczka je architektka, pedagožka na UMPRUM a odborná garantka projektu CRP UNILEAD na téma Zelená výstavba. Ve své praxi se zabývá principy udržitelnosti a férové spolupráce.

10:15–11:15
Matouš Lipus

Komentovaná prohlídka a diskuze o zahradě Kafkárny
Matouš Lipus je absolvent UMPRUM, sochař a zároveň správce Kafkova ateliéru a přilehlé zahrady. Aktivně se angažuje v Centru pro umění a ekologii na Kafkárně.

11:15–11:30
Veronika Miškovičová
Mezidruhová spolupráce a její přesahy: Výzkum biotechnologií mikrořas
Veronika Miškovičová je absolventkou Ateliéru architekury III UMPRUM a v současné době na UMPRUM působí v oddělení Vědy a výzkumu. Zabývá se potenciálem mezioborové a mezidruhové spolupráce.

11:30–12:30
Veronika Miškovičová
Kolektivní příprava oběda

12:30–15:00
Anežka Horynová
Přednáška a diskuze o biodiverzitě a principech udržitelného plánování
Anežka Horynová vystudovala Ekologické zemědělství na ČZU a Evoluční a ekologickou biologii. Pod společností Plevel Design se věnuje přírodnímu navrhování zahrad a krajiny a oživování stávající krajiny.

15:00–18:00
Marie Davidová
Workshop o sběru dat a aktivací nejen městských ekosystémů v praxi
Marie Davidová je ekosystemická designérka a architektka. Působí jako nezávislá juniorská vedoucí výzkumné skupiny na IntCDC Univerzity ve Stuttgartu, je zakládající členkou a předsedkyní nevládní neziskové organizace Collaborative Collective, zakládající členkou a členkou správní rady Systemic Design Association a zakládající členkou a auditorkou Creative Systemic Research Platform Institute. Rovněž založila pole výzkum Systemic Approach to Architectural Performance z pohledu codesignu.


Na akci se můžete registrovat v tomto formuláři: https://forms.gle/7L9ePV99LTB8xUd67

 

Děkujeme partnerům akce:
CRP Unilead II, Kaufland, Mikrobiologický ústav AV ČR