Rozkveťme spolu s dvorkem! – oživení dvora Technologického centra

Na dvoře Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici proběhl workshop, který byl prvním krokem k zazelenění a zpříjemnění pobytu na této velké multifunkční ploše. Těšit se můžeme na záplavu lučních květů i úrodu z komunitní zahrady.

Rozkveťme spolu s dvorkem! – oživení dvora Technologického centra

Potřeba oživení dvora Technologického centra UMPRUM, zpříjemnění společných prostor a lepší využití velké multifunkční plochy na tomto místě je jednou z věcí, o kterou měli členové akademické obce největší zájem.

Díky velké proaktivitě studentek a studentů a za podpory CRP Unilead II se ve čtvrtek 18. 6. 2023 uskutečnil první workshop, který vedl k zazelenení dvora a zvýšení biodiverzity na tomto prostranství v samotném centru Prahy.

V první fázi se studujícím podařilo vyplít část dvora a vzniklá volná místa dosázet letničkami, vyřešit systém popínání rostlin po fasádě školy, připravit přemístitelné vyvýšené záhony, osázet je květinami, keři a zeleninou. V plánu mají studentky a studenti sledovat život na dvoře a podle něj navrhovat a upravovat další změny, které zpříjemní pobyt a zároveň druhovou rozmanitost.