Form Follows Energy

5. 12. 2022 od 10 do 15 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, 3. patro, kino

Form Follows Energy
Sjednocujícím tématem druhého sympozia na Planetě B je "energie" - ať už z fyzikálního, technologického nebo psychologického hlediska. Cílem sympozia je seznámit studující i s jinými zdroji energie a jejich vzájemnými vztahy než jen s jadernou energií, která je ústředním tématem semestru.
 
Přednášející z různých oborů budou hovořit o své práci v této oblasti a představí spektrum dílčích témat, jako jsou low-tech solární panely, DIY spalovací motory, historický vývoj architektury z pohledu energií apod.
 
Symposium proběhne v anglickém jazyce.
Více o Planetě B: https://www.umprum.cz/cs/web/o-umprum/udrzitelnost/planeta-b