Planeta B v ZS 2023: Deadline přihlášek 30. 6. 2023

Planeta B, modul pro udržitelnost a civilizační otázky UMPRUM, se znovu otevře v zimním semestru 2023. Program modulu je věnován mezioborové a týmové tvůrčí praxi zaměřené na důležité environmentální a sociální problémy současnosti.

Planeta B v ZS 2023: Deadline přihlášek 30. 6. 2023

Zveme studující umění, architektury, designu, teorie umění a dalších oborů (jak na UMPRUM, tak na jiných vysokých školách v České rep. a v zahraničí), aby se do modulu přihlásili a v říjnu 2023 se k nám připojili na bázi ateliérové stáže!

Ve stručnosti
  • V ZS 2023 budou Planetu B koordinovat Klára Peloušková (KTDU, KD) a Veronika Miškovičová (KA) (kontakt viz níže).
  • Tématem ZS 2023 budou "Vodní aliance". Budeme se zabývat scénáři budoucnosti v kontextu vodních ekosystémů.
  • Součástí výuky bude množství přednášek, debat a workshopů s osobnostmi z uměleckých i neuměleckých oborů. 
  • Planeta B funguje na principu ateliérové stáže. Nahradí ateliérovou výuku i klauzurní práci.
  • Stáž je přístupná všem studujícím od 2. ročníku Bc. studia výše bez ohledu na obor (včetně KTDU).
  • Deadline pro přihlášení: 30. 6. 2023

Veškeré informace k náplni modulu a k tomu, jak se přihlásit, najdete v sekci Planeta B webu UMPRUM.

Informace o předchozím ročníku (ZS 2022) a archiv projektů najdete na zvláštním webu Planety B.

Jakékoli dotazy prosím směřujte na Kláru Pelouškovou, klara.pelouskova@umprum.cz.

Další články