PŘEDNÁŠKA: Alina Nazmeeva // Mediated Worlds

Třetí veřejná přednáška Planety B bude věnována "mediovaným" světům, tedy světům, které zprostředkováváme a vnímáme skrze digitální technologie. Umělkyně a výzkumnice Alina Nazmeeva promluví o umělecko-výzkumných přístupech, které ve své práci aplikuje, a o "digitálních dvojčatech", které vytváří.

DATUM KONÁNÍ: 6. 11. 2023 od 18.30h (online)

PŘEDNÁŠKA: Alina Nazmeeva // Mediated Worlds

ANOTACE

“Technologie jsou vztahové nástroje. Spřádají nás a my spřádáme je.” (z Techno-Affections: For a Policy of Co-Responsibility, 2020)

Jak digitální média rozšiřují nebo mění naše prostorové vědomí? Může reprezentace působit jako prostředek kritiky nebo posilování dominantních narativů o světě (světech)? Jakými způsoby mohou být kartografické a obrazotvorné postupy mobilizovány jako nástroje aktivismu a odporu? Přednáška nabídne odpovědi na tyto otázky v propojení teorie a příkladů konkrétních uměleckých projektů. Zaměří se na materiální, sociální, politické a kulturní důsledky využívání různých digitálních nástrojů, jež umožňují zachycovat, monitorovat, simulovat, reprezentovat nebo (re)produkovat prostor. Bude se zabývat tím, jak tyto nástroje a jimi zprostředkovaný prostředí spoluvytvářejí způsoby, jak žijeme a jak pojímáme či vnímáme svět.

*****

O ŘEČNICI

Alina Nazmeeva je designérka, digitální umělkyně a pedagožka. Je stipendistkou A. Alfreda Taubmana na Taubman College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan. Vystudovala urbanismus na MIT (2019), byla stipendistkou programu New Normal na Strelka Institute of Design, Architecture and Media (2017) a stipendistkou Canadian Centre of Architecture (2022). Byla vedoucí výzkumnicí v laboratoři MIT Future Urban Collectives Lab a výzkumnicí v laboratoři MIT Real Estate Innovation Lab. Ve své práci Alina zkoumá propletence a překrývání fyzických a digitálních prostorů a objektů a jejich kulturní, ekonomické a politické souvislosti. Pomocí herních enginů, CGI softwaru, machinimy, nalezených záběrů a instalací odhaluje a zkoumá stupňující se oscilaci mezi městy a videohrami, obrazy a prostory, životem a animací. Základem její práce je výzkumný a narativní přístup a kombinace vizuálních artefaktů s textem. Ve své práci reviduje binární opozice fyzické/digitální nebo virtuální/reálné a zkoumá kontinuitu, šedé zóny a třecí plochy mezi těmito pojmy.

*****

DATUM: 6. 11. 2023 od 18.30h

UDÁLOST PROBĚHNE ONLINE: https://cesnet.zoom.us/j/5973922832

*****

Ve čtvrtek 9.11. od 10.45 pak navážeme online sympoziem Aquatic Concerns in Art & Design Research, jehož hosté představí umělecko-výzkumné projekty vztahujících se k otázkám vody a poskytnou studujícím i veřejnosti vhled do procesu jejich vzniku. Více zde: https://www.umprum.cz/cs/web/o-umprum/udrzitelnost/planeta-b/sympozium-aquatic-concerns-in-art-design-research