PŘEDNÁŠKA: Frédéric Rossano // Floodscapes

Druhá přednáška z podzimního cyklu Planety B se zaměří na povodně jako přirozený jev a jako symptom antropogenní změny klimatu, které se krajina a lidská sídla musí přizpůsobit. Krajinářský architekt Frédéric Rossano se podělí o své myšlenky týkající se elasticity jako vlastnosti umožňující odolnost hmotných prostředí.

DATUM KONÁNÍ: 23. 10. 2023 od 18.30h

PŘEDNÁŠKA: Frédéric Rossano // Floodscapes

ANOTACE

Povodňová katastrofa v Belgii, sesuvy půdy v severním Německu, vlny veder a následné bleskové záplavy kolem Středozemního moře... V posledních letech se mnoho evropských měst a venkovských oblastí topilo v neobvyklých srážkách, na které nebyla připravena ani mysl, ani vodní infrastruktura. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že tyto mimořádné srážky se v průběhu století stanou "novou normalitou", je nyní třeba přehodnotit a přebudovat mnohé vodní systémy, které byly v minulých staletích navrženy tak, aby přírodní procesy zkrotily a řídily, od říčních koryt až po stoky. Několik průkopnických regionů již zahájilo rozsáhlé projekty tranzice a přizpůsobení, které zahrnují nejen městskou infrastrukturu, ale i celé řeky a povodí. Tyto projekty jsou založeny na stále rozmanitějších přístupech, které kombinují nové kulturní narativy a prostorové strategie s tradičními technikami zadržování vody. Vedle přehrazování a odvádění vody se jako vhodná a často nevyhnutelná opatření jeví zmírňování a renaturace. Přinášejí však nové výzvy z hlediska sociální a ekonomické přijatelnosti a také nové rozpory, které musí projektanti řešit, aby dosáhli skutečných změn. Frédéric Rossano na příkladu dvou nedávno dokončených projektů analyzuje komplementaritu a transgresi, kterou přinášejí současné krajinné přístupy k prevenci a zmírňování následků povodní.

*****

O ŘEČNÍKOVI

Frédéric Rossano je krajinářský architekt. Vystudoval na Versailles School of Landscape Architecture a doktorát získal na ETH v Curychu, kde v letech 2008–2015 vyučoval urbanismus a krajinářskou architekturu. Pracuje jako projektant a výzkumník, jehož pole působnosti zahrnuje krajinné a městské plánování ve vztahu k vodě. Ve svých projektech čerpá ze svých praktických zkušeností z Paříže, Rotterdamu a Curychu a učitele a lektora v různých evropských institucích. V současné době působí jako docent na Strasbourg School of Architecture, kde inicioval a vede spojený ateliér designu s National School for Water and Environmental Engineering. V roce 2021 vydal knihu Floodscapes. Contemporary Landscape Strategies in Times of Climate Change, která vypráví mnohotvárný příběh vztahu lidstva k povodním. Jeho poslední kniha De la Ville-Port à la Métropole Fluviale je výsledkem tříletého výzkumného projektu o interakcích města, přístavů a řek v metropolitní oblasti Štrasburku.

*****

DATUM: 23. 10. 2023 od 18.30h

UDÁLOST PROBĚHNE ONLINE: https://cesnet.zoom.us/j/5973922832