Sympozium: Aquatic Concerns in Art & Design Research

Planeta B pořádá v rámci svého veřejného programu online sympozium zaměřené na umělecké a designové výzkumné strategie aplikované v kontextu zkoumání vodních systémů. Sympozium proběhne ve čtvrtek 9. 11. 2023 od 10.45 do 16h online.

Sympozium: Aquatic Concerns in Art & Design Research

Vodní systémy jsou složité asambláže propojující nespočet živých i neživých entit a zprostředkovávající mnohostranné vztahy a procesy. Jako životně důležitá součást metabolických procesů na planetě, která se ocitá pod stále se zvyšujícím antropogenním tlakem, je voda zkoumána z různých úhlů pohledu umělci*kyněmi, designéry*kami či architekty*kami, jejichž přístupy sahají od esejistických a spekulativních až po performativní a participativní. Sympozia se zúčastní pět jednotlivců a kolektivů, které se zabývají problematikou vody a kteří představí teoretické koncepty a výzkumné metody, na nichž je jejich práce založena.

PROGRAM

10.45 - 11.00 Úvod
11.00 - 11.40 Justyna Górowska & Ewelina Jarosz

Vědkyně a performerky, jejichž práce je spojená s ekofeminismem a hydrosexuálním hnutím, modrými humanitními vědami a digitálním uměním (https://justynagorowska.com/, https://bluehumanitiesarchive.com/)
11.40 - 12.20 Michal Kindernay
Umělec a filmař experimentující s propojením zvuku, obrazu a atmosférických procesů (https://yo-yo-yo.org/mk.html)

*****

13.40 - 14.20 The Center for Genomic Gastronomy
Umělecko-výzkumný think tank zkoumající biotechnologie a biodiverzitu lidských potravinových systémů (https://genomicgastronomy.com/)
14.20 - 15.00 Sophie Dyer a Sasha Engelmann
Designérka (Sophie) a geografka (Sasha) experimentující se zobrazovacími technologiemi v kontextu systémů předpovědi počasí (https://open-weather.community/)
15.00 - 15.40 Solveig Qu Suess
Filmařka a designérka zkoumající politickou a ekologickou dynamiku krajinných a infrastrukturních procesů (https://criticalmedialab.ch/people/solveig-suess/)

*****

DATUM: 9. 11. 2023 od 10.45h

UDÁLOST PROBĚHNE ONLINE: https://cesnet.zoom.us/j/5973922832