Informace k průběhu 2. kola přijímacího řízení - bakalářské a magisterské studium

 

Bakalářské (4 leté) a magisterské (6 leté) studium - Architektonická tvorba, Design, Volné umění, Grafika a vizuální komunikace

Druhé kolo proběhne prezenčně v termínu 15. - 17. 2. 2022 v budově UMPRUM V Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha 1 – Staré Město. (V případě nepříznivého vývoje pandemie bude termín 2. kola odložen, případně proběhne v distanční podobě, při které budou zachovány rovné podmínky na všech výtvarných katedrách.)

Dostavte se, prosím v úterý 15. 2. 2022 v 10:30 na registraci do 2. kola do budovy UMPRUM v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 - Staré Město.

Registrace do 2. kola proběhne v příslušném ateliéru, viz sloupec "Číslo místnosti" v přiložené tabulce.

S sebou si do 2. kola přineste:

  1. portfolio fyzicky, v požadované skladbě i formátu,
  2. pozvánku k přijímacímu řízení,
  3. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas,
  4. pomůcky ke zpracování výtvarných úkolů: - dle informací zveřejněných na webových stránkách UMPRUM – www.umprum.cz,
  5. potvrzení o bezinfekčnosti – podrobnější informace níže.  

 

Opatření v souvislosti s vývojem pandemie Covid-19 (potvrzení o bezinfekčnosti)

Uchazeči jsou povinni se při příchodu do ateliéru prokázat:

  • potvrzením o ukončeném očkování proti Covid-19, přičemž uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu pro příslušnou očkovací látku, nebo
  • potvrzením o prodělání nemoci Covid-19, při čemž od prvního pozitivního testu prokazujícího onemocnění Covid-19 neuplynulo více jak 180 dní, nebo
  • negativní výsledkem rychlého antigenního testu, nebo RT-PCR testu starým nejvýše 7 dní.

Kontrolu uvedených opatření provede příslušný zaměstnanec, nebo pedagog školy při vstupu do Ateliéru, kde bude probíhat přijímací řízení.

Uchazeči jsou povinni mít při pobytu v budově UMPRUM zakrytá ústa a nos respirátorem třídy min. FFP2, nebo obdobným prostředkem. Respirátor si zajišťují uchazeči sami. Uchazečům bude k dispozici dezinfekce v prostorách školy.