Přijímací řízení do Ateliéru designu a digitálních technologií - postupující uchazeči do 2. kola

Na základě 1. kola přijímacího řízení do prezenčního studia, studijního programu: B0213A310008 bakalářské studium, N0213A310008 navazující magisterské studium - Grafika a vizuální komunikace, Ateliér designu a digitálních technologií, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči - viz příloha.

Postupující uchazeči jsou evidováni pod čísly přihlášky, pro rychlé vyhledání konkrétní přihlášky doporučujeme použít klávesovou zkratku CTRL + F.