Směrnice rektora č. 12/2023 - Postup výběrového řízení studentských zahraničních mobilit

Dokument ke stažení