Výsledky mimořádného přijímacího řízení - doktorské studium Teorie a dějiny moderního a současného umění - ak. rok 2022/2023

Na základě mimořádného přijímacího řízení konaného ve dnech 10. 10. 2022 (1. kolo) a 11. 10. 2022 (2. kolo) byly do doktorského studia studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění přijaty tři uchazečky - viz. příloha (bez záruky).