Výsledky přijímacího řízení do doktorského programu Teorie a dějiny moderního a současného umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 11. a 25. 5. 2023 byli do doktorského studia ve studijním programu kód P0288D320002 - Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati pro akademický rok 2023/2024 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky). Přijatým uchazečům gratulujeme.

Uvedení uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápise do studia, který se bude konat dle harmonogramu UMPRUM.

Přijatí uchazeči jsou evidováni pod čísly přihlášky.