Výsledky přijímacího řízení - doktorské studium Výtvarná umění, ak. rok 2022/2023

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 12. 5. 2022 (1. kolo) a 30. 5. 2022 (2. kolo) byli do doktorského studia v programu Výtvarná umění přijati tito uchazeči - viz. příloha (bez záruky).