VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2023

AGS 2023 - VÝSLEDKY 2. KOLA 

Dne 6. června 2023 proběhlo v souladu se Směrnicí rektora č. 9/2022 o pravidlech AGS UMPRUM hodnocení projektů přihlášených do 2. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2023. Finančně podpořeno bylo celkem 7 projektů. Blahopřejeme.

Výsledky jsou k dispozici v níže přiložené tabulce.

Všem žadatelům děkujeme za účast v soutěži.