Externí granty / dotační projekty

Projekty jsou pro UMPRUM stále důležitější složkou, pomáhají realizovat především uměnovědné bádání, umělecký a aplikovaný výzkum.

Cílem Grantového oddělení UMPRUM je poskytovat informační, administrativní a metodickou podporu pro vědecko-výzkumné a rozvojové projekty. Mezi naše hlavní poskytovatele projektů a grantů v současné době patří:

Technologická agentura České republiky, konkrétně výzva ÉTA a SIGMA. Cílem těchto projektů je vyzkoušení inovativních postupů či výrobku z různých oblastí;

Grantová agentura České republiky, podporující především základní vědecký výzkum;

Ministerstvo kultury, které poskytuje UMPRUM v současné době dva projekty z výzvy Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), zaměřené na uměnovědné bádání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde čerpáme z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zaměřeného na podporu vysokých škol.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
2. patro – místnost 210

VEDOUCÍ ADMINISTRÁTORŮ A PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ
Bc. Kristýna Baumannová
251 098 117
kristyna.baumannova@umprum.cz

ADMINISTRÁTOŘI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

Transfer znalostí jako základ multikulturalismu a jeho role při proměnách českého uměleckého průmyslu v letech 1850–1930

Mgr. Daniela Grubhofferová

daniela.grubhofferova@umprum.cz

Evropský typografický korektor
Bc. Kristýna Baumannová
kristyna.baumannova@umprum.cz


Centrum pro umění a ekologii
Mgr. et. Mgr. Amálie Bulandrová
amalie.bulandrova@umprum.cz

 

UMPRUM kreativní a inovativní – Národní plán obnovy
Ing. Daniela Sládková
daniela.sladkova@umprum.cz

 

Dějiny českých dějin umění druhé poloviny 20. století, část 2 (1970–1990)
Mgr. Daniela Grubhofferová
daniela.grubhofferova@umprum.cz

 

Hostující pedagogové

Kristýna Baumannová

kristyna.baumannova@umprum.cz

 

 

Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti
PhDr. Ditta Pfferferová, Ph.D.
dittapfefferova@umprum.cz