Interní grantové soutěže

UMPRUM každoročně poskytuje akademickým pracovníkům, studentům a absolventům možnost zapojit se do vnitřních grantových soutěží, které podporují jejich umělecké aktivity.

V současnosti UMPRUM pořádá Akademickou grantovou soutěž (AGS) určenou pro akademické pracovníky, Studentskou grantovou soutěž (SGS) podporující naše studenty a program Post-doc/post-mag pro absolventy UMPRUM.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1
1. patro – místnost 110

KONTAKTNÍ OSOBA (SGS, Post-doc/post-mag)
MgA. Veronika Miškovičová, Ph.D.
veronika.miskovicova@umprum.cz

KONTAKTNÍ OSOBA (AGS)
Mgr. Daniela Grubhofferová
251 098 144, 723 193 307
daniela.grubhofferova@umprum.cz

GRANTOVÁ KOMISE UMPRUM

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise)
Mgr. Petr Pelcl, kvestor
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
prof. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
MgA. Milan Pekař, Ph.D.
MgA. Martin Kohout
doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová
prof. M.A. Jan Němeček
prof. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
doc. MgA. Shota Tsikoliya M.Sc. Ph.D.