Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze od března 2023 zahájí projekt Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti.

Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti

Jeho cílem je úspěšné uchovávání a prezentace hmotného i nehmotného kulturního dědictví a zároveň porozumění podmínkám jeho vzniku v minulosti. Umělecké vzdělávání představuje základní úroveň, na níž se formují podmínky budoucí umělecké, uměleckořemeslné a designové tvorby. Projekt prozkoumá tradici českého (resp. česko-německého) uměleckého vzdělávání od poloviny 19. století do konce 20. století na středních a vysokých uměleckých školách s primárním zaměřením na umělecký průmysl, užité umění a design. Ukáže, jaké koncepty, ideje a dovednosti se vyučovaly na specializovaných školách a absolventi si je odnášeli do své praxe. To napomůže zpřesnění, zlepšení a inovaci konzervačních technik i uměleckohistorických interpretačních modelů. Prozkoumá také, jakou úlohu měly tyto specifické vzdělávací tradice v rámci česko-německých a česko-slovenských kulturních vztahů při konstrukci české národní a kulturní identity.


Vedoucí projektu, který podporuje program NAKI III Ministerstva kultury ČR a poběží až do konce roku 2027 je doc. Lada Hubatová-Vacková.

Další články