INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2022

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2022 bylo podpořeno 18 projektů v celkové výši 1 969 984 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

Finanční prostředky na Specifický vysokoškolský výzkum na rok 2022 byly nakonec čerpány ve výši 1 949 496,16 Kč. Z přidělené podpory na rok 2022 bylo čerpáno 51 447 Kč na náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže.