SIGMA - nová soutěž TA ČR pro začínající výzkumníky/výzkumnice

Nová soutěž pro začínající výzkumníky/výzkumnice vyhlášena.

Technologická agentura ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Projektové návrhy se odevzdávají do 5. dubna 2023 prostřednictvím aplikace ISTA.

Žádat lze až o 5 mil. Kč na projekty s délkou 1 - 2 roky, které mohou získat podporu max. do výše 85 %, zbývajících 15 % se musí spolufinancovat z jiných zdrojů. V roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik (zajišťuje zejm. uplatnění výstupů v praxi) a minimálně jedna výzkumná organizace. Řešitelský tým se skládá ze začínajících výzkumníků/výzkumnic a příp. i mentora. Začínající  výzkumník/výzkumnice je klíčová osoba řešitelského týmu buď ve věku do 35 let nebo student(ka) bakalářského/magisterského/doktorského studia starší 35 let nebo absolvent(ka) do 5 let od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia. 

Další informace a kompletní zadávací dokumentace jsou zveřejněny zde:

https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-2-verejne-souteze-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice/

V případě dotazů a zájmu podat projektový návrh se prosím obracejte na:

Mgr. Daniela Grubhofferová

tel. +420 251 098 144, 723 193 307

daniela.grubhofferova@umprum.cz