Interní grantové soutěže

UMPRUM každoročně poskytuje akademickým pracovníkům, studentům a absolventům možnost zapojit se do vnitřních grantových soutěží, které podporují jejich umělecké aktivity.

V současnosti UMPRUM pořádá Akademickou grantovou soutěž (AGS) určenou pro akademické pracovníky, Studentskou grantovou soutěž (SGS) podporující naše studenty a program Post-doc/post-mag pro absolventy UMPRUM.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1
1. patro – místnost 110

KONTAKTNÍ OSOBA (SGS, Post-doc/post-mag)
MgA. Veronika Miškovičová
251 098 287
veronika.miskovicova@umprum.cz

KONTAKTNÍ OSOBA (AGS)
Mgr. Daniela Grubhofferová
251 098 144, 723 193 307
daniela.grubhofferova@umprum.cz

Grantová komise UMPRUM

  • Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise)
  • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
  • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
  • doc. ak. arch. Roman Brychta
  • doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
  • doc. Eva Eisler
  • MgA. Martin Kohout
  • doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová
  • prof. M.A. Jan Němeček