Centralizovaný rozvojový program (CRP) je každoročně vyhlašován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je určen pro všechny vysoké školy. 

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru konkrétní VŠ a Plánem realizace na konkrétní kalendářní rok.

Oba zmíněné dokumenty najdete na Úřední desce UMPRUM ve složce Strategické dokumety.

Oprávněným žadatelem o dotaci CRP je veřejná vysoká škola, která se zaváže realizovat cíle a výstupy daného projektu ve spolupráci s dalšími VŠ. Projekt řeší minimálně dvě vysoké školy společně.

V programu CRP je podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice.

Každý předložený projekt je třeba přiřadit pouze k jednomu z tematických zaměření, která jsou zveřejňována Ministerstvem školství v rámci Vyhlášení programu.

Více informací o jednotlivých tématech CRP na stránkách MŠMT.

KONTAKT

nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1
1. patro – místnost 110

Mgr. Michaela Kaplánková
251 098 287
michaela.kaplankova@umprum.cz