Kurz Výtvarná kritika a současné umění

V rámci programu celoživotního vzdělávání na UMPRUM nyní přijímáme přihlášky do nového podzimního kurzu s názvem Výtvarná kritika a současné umění.

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Kurz je určen zejména studentům/kám a absolventům/kám novinářských oborů se zájmem o kulturní tématiku a studentům a absolventům dějin umění, kteří si znalosti starších dějin umění chtějí doplnit o umění nedávné minulosti a jeho kritickou reflexi.

Kurz Výtvarná kritika a současné umění

Po stručném shrnutí dějin kritiky se zaměří na současné problémy decentralizace mediálního prostředí, prekarizace práce, tlaku amatérské a fanouškovské kritiky, nových technologií, různorodosti současného umění a vkusových komunit rozdělené společnosti. Klíčovou otázkou, jak za těchto podmínek formulovat relevantní kritiku, se posluchači budou zabývat při analýze vybraných příkladů zahraničních médií i rozboru vlastních textů.

Výuka bude probíhat v českém jazyce, ale vyžaduje pasivní znalost angličtiny. Kurz kombinuje přednášky a praktická cvičení. Po jeho ukončení získá absolvent mikrocertifikát.

Kurzem vás provedou Johana Lomová a Jan Wollner. Kurz je pro zájemce zdarma.

 

Termíny výuky

Přednášky budou probíhat v těchto termínech: 10. listopadu, 24. listopadu a 8. prosince 2023 vždy od 13:00 do 16:00 v učebně 013 na hlavní budově UMPRUM, nám. Jana Palacha.

 

Přihlašování

Více informací o programu kurzu nebo jak se na kurz přihlásit, najdete zde: https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost/kurz-celozivotniho-vzdelavani/vytvarna-kritika-a-soucasne-umeni

 

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.