Michael Romancov: Rusko v mezinárodních vztazích, aneb proč Rusku nerozumíme?

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila sérii přednášek, které se věnují ruské agresi na Ukrajině a jejím důsledkům. S pohledy z různých oblastí a oborů nás seznámí historik, filolog a vysoký státní úředník Václav Velčovský, politický geograf a publicista Michael Romancov a ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko.

Michael Romancov: Rusko v mezinárodních vztazích, aneb proč Rusku nerozumíme?

Pondělí 27. března 2023 od 17 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115, 1. patro

Michael Romancov
Rusko v mezinárodních vztazích, aneb proč Rusku nerozumíme?

Michael Romancov je politický geograf na FSV UK Praha a Metropolitní univerzitě Praha, pedagog a publicista, který se dlouhodobě věnuje historii i současnosti Ruska v kontextu geopolitiky.

Rusko v systému mezinárodních vztahů představuje specifického aktéra, jehož aktivity se zásadním způsobem liší od chování ostatních evropských zemí. Proč tomu tak je? Odpověď by mohl poskytnout pohled na tři klíčové dimenze, jimiž ruské politické elity geopolitickou pozici Ruska zdůvodňují a ospravedlňují: velikost, výjimečnost a kult vítězství.

Záznam přednášky naleznete na: https://online.umprum.cz/prednaskovy-cyklus-tri-pohledy-na-ruskou-agresi-proti-ukrajine/ 

Související obsah

Další články