KONFERENCE TERITORIA UMĚNÍ 2. - 3. 11. 2023

Centrum pro doktorská studia AMU vás zve na 10. konferenci doktorandů/dek uměleckých oborů vysokých škol Teritoria umění, kterou pořádá AMU ve spolupráci s JAMU, AVU a UMPRUM.

Teritoria umění se konají 2. - 3. 11. 2023 na DAMU (Hallerův sál a Studio Řetízek, Karlova 26, 116 65 Staré Město). Letos nabídne 4 bloky  studentských prezentací, kulatý stůl zástupkyň*zástupců uměleckých škol mapující umělecký výzkum na jejich institucích, keynote přednášku profesora Tony Fishera What is a Practice?: The Conflict between Art Practices, Institutions, and Theory nebo praktický seminář k Research Catalogue/Mezinárodní databázi pro umělecký výzkum.
 
Podrobnosti viz program v příloze.
Registrovat na konferenci se můžete ZDE.
 
KONFERENCE TERITORIA UMĚNÍ 2. - 3. 11. 2023

Konference je otevřená všem členům akademické obce a doktorandi/doktorandky se mohou zároveň přijít i podívat na akci, která je určená i pro jejich budoucí prezentace.

Další články