UMPRUM na Designbloku 23

UMPRUM na Designbloku

4.-8. 10. 2023

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se tradičně představí na Designbloku. Prezentovat se bude dvěma expozicemi - projektem na pomezí designu a hudby UMPRUM.wav, který měl premiéru v italském Miláně a výstavou Lokální vlna, která je vyvrcholením disertačního výzkumu studentky UMPRUM Lindy Havrlíkové. Kromě dvou zmíněných se na festivalu designu samostatně prezentují i studující a pedagogové školy.

UMPRUM na Designbloku 23

„UMPRUM se pravidelně účastní reprezentativních přehlídek designu v zahraničí. Uvědomujeme si, že ne vždy má české publikum možnost expozice vidět naživo. Designblok nabízí ideální příležitost uvést jednu ze zahraničních výstav i v Čechách a představit ji široké veřejnosti. Letos se návštěvníci Designbloku mohou těšit na multimediální výstavu UMPRUM.wav“, říká ke koncepci prezentací prorektorka pro vnější vztahy Ida Chuchlíková.

UMPRUM.waw se představí v prostorách Studia Hrdinů. Projekt Ateliéru produktového designu pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka, nabízí cestu, jak vnímat hudbu i hudební nástroje netradiční perspektivou. Propojení světa hudby se světem designu představují unikátní autorské hudební nástroje studentů kombinující netradiční akustické i vizuální kompozice. Speciální mixážní pult vybízí ke hře se zvukem a návštěvníci se ponoří do duality analogového i digitálního, akustického i vizuálního experimentálního zážitku. Kolaborativní projekt je završením spolupráce napříč produktovým, grafických a digitálním designem, ale i kooperace s hudebnicí a skladatelkou Never Sol a firmou Quix.   

Na náměstí Jana Palacha během Designbloku otevře dveře Galerie UM a nabídne návštěvníkům výstavu Lokální Vlna, která je završením úspěšného disertačního projektu doktorandky Lindy Havrlíkové. Výstava přibližuje nejen autorskou kolekci vlněných oděvů, ale nabízí i cestu, jak znovu oživit dlouholetou tradici zpracování rouna českých ovcí. “Řemeslo považuji za základní kámen procesu. Člověk by jej měl brát komplexně a zabývat se všemi složkami – od surovin po výsledný produkt“, vysvětluje svůj přístup Linda Havrlíková, která se mimo jiné zabývá i chovem vlastních ovcí.

Kromě těchto dvou velkých expozic se na přehlídce Designblok představí i práce jednotlivých studujících a vyučujících. Studentka Ateliéru textilu Karla Kislingerová prezentuje v rámci Designblok Talent Cards téma “Kde domov můj?” své autorské tapiserie vytvářené technikou Artprotis. Doktorandka Ateliéru keramiky a porcelánu Gréta Kušnírová, společně s absolventkami Quynh Trang Tran a Zuzanou Viszusovou vystavují v Openstudiu Designbloku společný projekt Ráj.  Na výstavě HIGH CRAFT je zastoupeno i STUDIO23, jehož součástí je student Ateliéru designu oděvu a obuvi Václav Černý. V rámci svého debutu předvedou modelovou řadu MYTH24 LINE. 

UMPRUM je nedílnou součástí Designbloku již řadu let. V letošním ročníku reprezentují zmíněné dvě velké expozice i samotný genetický kód školy, v kterém na jedné straně najdete svobodomyslný experiment opřený o transdisciplinární spolupráci napříč ateliéry včetně zapojení soukromého sektoru a na druhé respekt k tradičnímu řemeslu a výzkum nových cest umožňující jeho další vývoj a inovaci.

UMPRUM.wav
4. 10.–8. 10. 2023
Vernisáž: 3. 10. 2023 od 18 hodin
Studio Hrdinů, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47/7, Praha 7
Otevřeno: denně 10–21 hodin
Vstup zdarma
https://www.umprum.cz/cs/web/umprum-wav-se-predstavi-v-praze

Lokální vlna
8. 9.–14. 10. 2023
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: po dobu Designbloku denně 10–18 hodin
Vstup zdarma
https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/galerie/galerie-um/lokalni-vlna-projekt-lindy-havrlikove-ozivujici-tradici-ceskych-vlnenych-tkanin

Talent Cards
Výběr talentů nejmladší generace a nejlepších studentských prací - za UMPRUM Karla Kislingerová a Ivo Jedlička
4. 10.–8. 10. 2023
Designblok Talent Cards, Uměleckoprůmyslové Museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1, 6. patro
https://www.umprum.cz/cs/web/katedry/na-talent-cards-designbloku-prevazuji-zastupci-z-umprum

Projekt Ráj - Kušnírová&Tran&Viszusová
4. 10.–8. 10. 2023
Openstudio - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7
https://www.umprum.cz/cs/web/projekt-raj-kusnirova-tran-viszusova-na-designbloku

STUDIO23 - MYTH24 LINE
4. 10.–8. 10. 2023
HIGH CRAFT, Uměleckoprůmyslové Museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1
https://www.umprum.cz/cs/web/ateliery/uzite-umeni/design-odevu-a-obuvi/studio3-myth24-line-na-designbloku